Våren 2021
Modell 12
Dolce – sockorna Novita Nalle

 

Gör skaftets minskningar med 2 cm:s mellanrum. Korrigeringen nedan i fet stil:

När skaftet mäter 26 cm minska 1 m i båda sidorna i resåren: sticka flätstickning på 26 m, 1 am, sticka ihop 2 m avigt och när det finns 4 m kvar på varvet, sticka ihop 2 m avigt och 2 am = 90 m. Upprepa minskningarna som ovan med 2 cm:s mellanrum ännu 14 gånger = 62 m.