VAR TILLVERKAS NOVITAS GARN?

Största delen av våra garn görs i Finland, i Koria invid Kouvola. Dessa produkter är märkta med Nyckelflaggan. En Nyckelflagga produkt fastställs av Förbundet för finländskt arbete som även beviljar rätten att använda märket.

Nyckelflagga märket finns på garnets banderoll samt på vår färgkarta.

Färgkartan hittar man i Novitaknits i GARN-menyn.

Novita 7 Bröder och Nalle är de mest sysselsättningsskapande i vår produktion.

HAR NOVITA FABRIK I FINLAND?

Novita är ett gediget finländskt företag. I Novitas fabrik i Koria, i staden Kouvola samt i vårt huvudkontor i Helsingfors arbetar totalt ca 100 personer. Läs mer om Novita här.

HAR NOVITA PRODUKTION AV GARN PÅ ANDRA STÄLLEN ÄN I FINLAND?

Novitas fabrik finns i Koria, i staden Kouvola. Största delen av våra garn tillverkar vi själva. Novita 7 Bröder och Nalle är de mest sysselsättningsskapande i vår produktion. Förutom vår egen produktion intensifierar Novita samarbetet med det engelska WYS-märket (West Yorkshire Spinners). Novita och WYS har redan under flera årtionden samarbetat och förenat sitt kunnande för att anskaffa pris- och kvalitetsmässigt den bästa ullen i världen. Novita och WYS kommer att utnyttja kunnandet i vartdera företaget genom att utöka samarbetet i fråga om utvecklingsarbete och produktutveckling.

VAR ÄR GARNET TILLVERKAT OM DET INTE HAR NYCKELFLAGGA?

Dessa produkter är säsongsbundna specialgarn, för vars tillverkning maskinparken, specialiserad för ullblandgarn, i Novitas fabrik inte passar. I tillägg till vår egen produktion har Novita uppskattade samarbetspartners, vilka vi använder oss av vid anskaffning av säsonggarn. Vi vill erbjuda ett mångsidigt garnurval åt alla utövare av handarbete.

Även de garn som inte har Nyckelflagga kvalitetstestas enligt ISO-standarden i vårt fabrikslaboratorium med samma testningsmetoder som garnen i vår egen produktion.

NOVITA OCH WYS SAMARBETET

VAD STÅR PRODUKTMÄRKET WYS FÖR?

WYS produktmärket är den engelska garnfabrikens West Yorkshire Spinners eget produktmärke och detta produktmärkes garn kan man även köpa i vår näthandel novitaknits.com.