Sommaren 2021
Modell 21
Älskvärd – koftan Novita Merino DK

 

Maskmarkörernas placeringar på höger framstycke och vänster ärm är korrigerade. Nedan i fet stil:

 

Höger framstycke (korrigering):

När arbetet mäter 7 cm börja med minskningar och ökningar på nästa rätvarv: sticka 18(22)22(26)30(34) m, gör ett omslag, sätt en 1:a maskmarkör, sticka 28(28)32(32)36(36) m, sticka ihop 2 m rätt, sätt en 2:a maskmarkör och sticka varvet ut. Sticka avigvarvet, sticka rät slätstickning vid minskningen och strukturstickning på den ökade maskan. *Sticka rätvarvet till den 1:a maskmarkören, gör ett omslag, sticka förbi maskmarkören, sticka tills det finns 2 m kvar före den 2:a maskmarkören, sticka ihop 2 m rätt, sticka förbi maskmarkören och sticka varvet ut. Upprepa ökningarna och minskningarna som ovan på vartannat varv ännu 18(18)22(22)26(26) gånger.

 

Vänster ärm (korrigering):

När arbetet mäter 17(18)19(19)20(20) cm börja med minskningar och ökningar på nästa rätvarv: sticka 20 m från början av varvet, gör ett omslag, sätt en 1:a maskmarkör, sticka tills det finns 11 m kvar på varvet, sätt en 2:a maskmarkör, sticka ihop 2 m rätt och sticka varvet ut. Sticka avigvarvet, sticka rät slätstickning vid minskningen och strukturstickning på den ökade maskan. *Sticka rätvarvet till den 1:a maskmarkören, gör ett omslag, sticka förbi maskmarkören, sticka tills det finns 2 m kvar före den 2:a maskmarkören, sticka ihop 2 m rätt, sticka förbi maskmarkören och sticka varvet ut. Upprepa ökningarna och minskningarna som ovan på vartannat varv ännu 18(18)22(22)22(22) gånger.