Mönsterbeskrivningarna är skrivna på ett logiskt sätt från början till slut. Då du stickar lönar det sig att göra saker i precis den ordningen de finns i beskrivningen – ibland finns det speciella skäl att göra saker just i en viss ordning.

Beroende på projektet kan mönsterbeskrivningarna vara skrivna en rad i taget, t.ex. så här:

 

 

  • 1. varvet: 1 rm, * 3 am, 3 rm, 1 rm * Upprepa * - * 6 ggr, sticka 1 rm
  • 2. varvet: Sticka alla m avigt.

 

Men beskrivningarna kan också omfatta betydligt större avsnitt:

 

  • Sticka slätstickning 25 cm.

 

Här märker vi också en annan sak: Stickningsspråket vimlar av förkortningar. Förkortningarna gör beskrivningen lättare att följa och sparar utrymme. Här hittar du en förteckning över de vanligaste förkortningarna på svenska och på engelska.

* - * betyder ett avsnitt (t.ex. ett mönster) som upprepas ett visst antal gånger. Inom stickningar kallas avsnitten för rapporter.

Penna och papper är bra att ha framme då du tar dig genom mönstren. Det är omöjligt att komma ihåg alla ökningar, minskningar, upprepningar osv. så gör anteckningar så slipper du en massa bekymmer.

 

Så här läser du mönsterdiagram

Ofta innehåller mönsterbeskrivningar både skrivna instruktioner och diagram. Ibland omfattar diagrammen bara en liten del av arbetet, ibland hela. Här ser du ett diagram och sockan som diagrammet resulterar i:

Diagrammet börjar då sockan påbörjats och 54 maskor finns på stickorna. I beskrivningen står: sticka flätmönstret enligt diagrammet. Börja på diagrammets 1. rad och upprepa rapporten varvet ut. Upprepa varv 1-12.

 

Varifrån och vart?

Diagrammen börjar alltid från rutan längst till höger på den nedersta raden. (märk numreringen). Varje ruta motsvarar en maska. Diagrammet läses alltså från höger till vänster.

Här stickas en socka, det är alltså fråga om rundstickning. Då läses även följande rad från höger till vänster.Då du stickar av och an, läser du de aviga varven från vänster till höger. De jämna varven är alltså aviga, de udda räta.

Numreringen av varven

Diagrammen är i regel numrerade, och ofta ligger numret på den sida där diagrammet börjar läsas, vänster eller höger. Vissa mönster omfattar inte alla varv. Diagrammet kan visa t.ex. endast de räta varven, och en skriven instruktion om att sticka alla aviga varv avigt.

Rapporter

Eftersom sockan stickas över 54 maskor upprepas rapporten på 18 maskor 3 gånger.

Efter 12 stickade varv börjar man på nytt från första varvet i diagrammet.

Teckenförklaringar

Förutom räta och aviga maskor används omslag och minskningar i detta mönster, som tillsammans bildar ett spetsmönster. En gång i diagrammet stickas en fläta (11. varvet). Alla dessa har sina egna tecken som finns listade i teckenförklaringen under diagrammet.

Innan du börjar sticka är det bra att bekanta sig med diagrammet och försäkra sig om att man förstår alla specialmaskor, omslag etc.

 

Diagram med färg

Diagram används också för mönster med flera färger. Förutom färger kan även tecken för t.ex. minskningar användas i diagrammen. Då du stickar med två färger, löper det andra garnet alltid bakom stickningen och väntar på sin tur i mönstret.

Diagram med färg

 

Den mänskliga faktorn

Att fela är mänskligt, och även proffsdesigners gör misstag. Om du stickar med Novitas mönster och upptäcker ett fel, kolla gärna våra modelljusteringar. Ifall du har svårt att tyda mönsterbeskrivningen kan du kontakta oss på beskrivningar@novita.fi eller genom att ringa till vår beskrivningsjour: +358 40 178 2266 måndagar och onsdagar kl. 10-12.