Våren 2016 förnyades Novitas banderoller. Med förnyelsen försöker vi göra banderollerna tydligare och skapa en enhetligare linje. På våra banderoller använder vi tre igenkänningsfärger; grått, beige och ljusblått som är koder för våra olika garn. Dessutom har vi produkter med kampanjkännetecken, vilka endast säljs under en kort kampanjtid.

 

Färgkodernas förklaringar:

 

Grå färg och texten ”classic-collection” anger att produkten är en Novita-klassiker som är tillgänglig året runt.

Beige färg och texten ”natural-collection” anger att produkten består av 100 % naturfiber eller olika naturfibrer, men inte alls konstfiber.

Ljusblå färg och texten ”seasonal-collection” anger att garnet är ett säsonggarn. När man köper ett sådant garn är det bra att köpa en tillräckligt stor mängd, eftersom garnet inte nödvändigtvis finns tillgängligt följande säsong. Säsongerna byter i allmänhet i januari och juli.

Kampanjgarnen kan dessutom ha växlande temafärger. Kampanjgarnen säljs under en kort tid och i allmänhet är de inte mera tillgängliga efter kampanjtiden.

 

Internationellt kända termer på banderollerna:

 

Novitas banderoller förses även med mer engelsk text, samt med de för våra internationella kunder bekanta beteckningar såsom US grovlekarna på stickor samt termerna DK och Aran som anger masktätheten.