Novita använder EKOenergimärkt vindkraftsel i sin fabrik.

EKOenergi är ett europeiskt miljömärke för el. EKOenergimärkt el är till 100 % förnybar. Kriterierna för EKOenergi ställer dessutom noggranna miljökrav på elproduktion, och en del av försäljningsvinsten från elen används till att finansiera olika projekt med förnybar energi.