ÄR NOVITAS PRODUKTER SÄKRA OCH EKOLOGISKA?

De färgämnen och kemikalier som Novita använder efterföljer stramt de europeiska standarderna.

Även om vi i garntillverkningens olika skeden använder mycket energi och vatten, kan vi utnyttja den värme som uppstår i färgningen. Vi tar till vara värmen och värmer med den upp det vatten som nya färgningspartier behöver, vilket alltså minskar miljöbelastningen.

Vi strävar till att i högre grad minska på förpackningsavfallet från våra produkter, möjliggöra en bättre återanvändning av förpackningsmaterialen och att med tanke på hållbarare utveckling välja bättre förpackningsmaterial och -sätt.

ÄR NOVITAS GARN MALSÄKRA?

Det är inte nödvändigt att behandla handarbetsgarn med malskyddsmedel. Eftersom malar och pälsängrar som livnär sig på ull kan göra ullgarnet oanvändbart, utför vi på fabriken två gånger per år desinficering med ett medel som sprutas ut i luften för att avliva eventuella flygande malar. I hemförhållanden är det bra att förvara ullgarn i tättslutna plastpåsar. Malar och ängrar kan man även bekämpa med naturenliga medel genom att i garderoberna placera ringar av rödceder.

KÄNNER NOVITA TILL MULESINGMETODEN SOM ANVÄNDS I AUSTRALIEN?

När vi i våra produkter använder merinoull säkerställer vi, att parasiterna hos de får som producerar ullen inte bekämpas med den smärtsamma mulesingmetoden.