Novita har jobbat med hållbar utveckling i många år, och arbetet fortsätter som en naturlig del av vår verksamhet, varje dag. I enlighet med våra värderingar vill vi vara en föregångare i textilbranschen, också då det gäller klimatfrågor. I början av 2020 satte vi upp ett mål att redân under samma år uppnå koldioxidneutralitet i vår verksamhet. Till vår glädje kan vi konstatera att vi uppnått detta mål!

 

 

I bakgrunden ligger flera års arbete, som börjat med att minimera utsläppen vid vår fabrik i Koria. För att minimera koldioxidavtrycket i produktionen har vi gått över till att använda el från förnybara källor. Vi återanvänder även värmen som alstras vid färgningen av garnerna. År 2017 lyckades vi minska vårt koldioxidavtryck med en tredjedel genom att gå över till EKOenergi-märkt vindkraftsproducerad el. I slutskedet av tillverkningsprocessen använder vi även biogas, ett inhemskt, förnybart biobränsle.

Arbetet med att bli koldioxidneutralt inleddes med en kartläggning av nuläget och Novitas koldioxidavtryck. Kartläggningen gjordes av Sari Siitonen på Clonet, och omfattade alla de utsläpp som Novita genom sin verksamhet själv kunnat påverka, t.ex. utsläpp från egen energiproduktion, fordon, den energi som köps samt transporter, avfall och affärsresor. Resultatet för år 2018 var 607 ton koldioxid på årsnivå, en anmärkningsvärt låg siffra med tanke på vidden av Novitas verksamhet. Uträkningarna av koldioxidavtrycket grundar sig på GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard, som är den mest utbredda standarden som används för att räkna ut företagens koldioxidutsläpp.

Klimatkompensering i solenergi

Det återstående koldioxidavtrycket klimatkompenserar vi genom att delta i kompensationsprogram som främjar hållbarhet. Vårt främsta mål är ett Gold Standard-certifierat solenergiprojekt i Indien, vars mål är att öka andelen solenergi på bekostnad av kolkraft i elproduktionen. Miljöorganisationen WWF rekommenderar Gold Standard-certifierade projekt, det är en garanti för att utsläppen verkligen minskar i och med projektet. Gold Standard är den mest kvalitativa och samtidigt strängaste standarden för klimatkompensering, som även beaktar FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). I projekten beaktas såväl miljön, ekonomi och det lokala samhället. Vi klimatkompenserar i samarbete med Ilmastoapu.

Novita rosas för hållbarhet

I början av 2020 röstades Novita fram av branschtidningen Craft Business Magazines läsare som vinnare i kategorin”Best Sustainable Craft Company”. Hållbarhet är en av Novitas viktigaste värderingar, och vi känner tacksamhet för den internationella erkänsla vi fått. Vårt hållbarhetsarbete fortsätter; följande mål är att endast använda förnybara eller återanvändbara råvaror och förpackningsmaterial. Detta mål hoppas vi kunna nå senast 2030.