Spetsstickad damkofta Novita 7 Bröder

Från 44,00 kr Normalpris 55,00 kr

Lång stickad kofta i Novita 7 Bröder garn med ett rytmiskt spetsmönster."Coatigan" är en nyhet för säsongen, en riktig måste ha kofta. Ordet bildas av de engelska orden coat (kappa) ja cardigan (stickad kofta).
Novita Sommaren 2016 Magasin
10
Avancerad
Anpassa Spetsstickad damkofta Novita 7 Bröder

* Obligatoriska fält

Din anpassning

  44,00 kr

  - +

  Availability: I lager

  N021610
  Storlek(ar)
  XS/S(M/L)XL/XXL

  Garnåtgång
  Novita 7 Bröder
  850(900)950 g

  Stickor och övriga tillbehör
  Stickor Novita nr 4½ eller enligt handlag

  Tillbehör:
  6 knappar

  Designer
  Susanna Mertsalmi

  Bakstycke

  Lägg upp 91(103)115 m. Sticka på avigsidan 1 kantmaska rät, 89(101)113 am och 1 kantmaska rät.

  Börja med spetsstickning från varv 1 i diagram I: sticka 1 kantmaska avig, sticka zon A (= 1 m), *zon B 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon C (= 3 m), zon D 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon E (= 3 m)*, upprepa *-* ännu en gång, sticka zon B 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon C (= 3 m), zon D 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon F (= 1 m) och 1 kantmaska avig. **Sticka varv 1-4 totalt 7(7)8 gånger, sticka varv 5-6, sticka varv 7-10 totalt 7(7)8 gånger och sticka varv 11-12**. Upprepa **-** i hela stycket.

  När arbetet mäter 62(63)64 cm och du har avslutat ett rätvarv minska 2 m i båda sidorna: sticka på avigsidan 1 rm, sticka 3 am ihop och när det finns 4 m kvar på varvet sticka 3 am ihop och 1 rm. Upprepa minskningarna ännu 2 gånger med 4 cm mellanrum = 79(91)103 m.

  När arbetet mäter 77(80)83 cm maska av för ärmhål i båda sidorna på vartannat varv 1x4(6)8 m, 2(2)3x2 m och 1x1 m = 61(69)73 m.

  När ärmhålet mäter 17(19)21 cm maska av för halsringning 27(27)27 m mitt bak stadigt och sticka var sida om halsringningen för sig. Sticka 2 cm rätstickning och maska av de resterande 17(21)23 m för axel.

  Sticka andra sidan om halsringningen lika.

  Vänster framstycke

  Lägg upp 53(59)65 m. Sticka på avigsidan 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 48(54)60 aviga och 1 kantmaska rät.

  Börja med spetsstickning från varv 1 i diagram II: sticka 1 kantmaska avig, sticka zon A (= 1 m), zon B 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon C (= 3 m), zon D 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon E (= 3 m), zon B 8(9)10 gånger [= 16(18)20 m], zon G (= 1 m), 1 am, 1 rm, 1 am och 1 rm. Sticka i framkanten (= vänster sida) resårstickning på 4 m och sticka vid spetsstickning *varv 1-4 totalt 7(7)8 gånger, sticka varv 5-6, sticka varv 7-10 totalt 7(7)8 gånger och sticka varv 11-12*. Upprepa *-* i hela stycket.

  OBS! Lämna 2 varv ostickade vid resårstickningen i framkanten med ca 5 cm mellanrum (sticka rätvarvet tills det finns 4 m kvar i framkanten, vänd arbetet och sticka avigvarvet). På detta sätt blir kanten inte för lös.

  När arbetet mäter 62(63)64 cm och du har avslutat ett rätvarv minska 2 m i höger sida: sticka avigsidan tills det finns 4 m kvar på varvet, sticka 3 am ihop och 1 rm. Upprepa minskningen ännu 2 gånger med 4 cm mellanrum = 47(53)59 m.

  När arbetet mäter 77(80)83 cm maska av för ärmhål i höger sida på vartannat varv 1x4(6)8 m, 2(2)3x2 m och 1x1 m = 38(42)44 m.

  När ärmhålet mäter 6(7)7 cm sticka rätvarvet tills det finns 12 m kvar, sticka 8 rm och resårstickning på 4 m. Sticka resårstickning på 4 m i framkanten, rätstickning på 8 m och fortsätt med spetsstickning ännu 2 varv på de övriga m. Maska av 11 m i framkanten i början av nästa avigvarv och fortsätt med spetsstickning inom kantmaskorna = 27(31)33 m.

  När ärmhålet mäter 17(19)21 cm fortsätt med spetsstickning på 10 m i framkanten och sticka 2 cm rätstickning på 17(21)23 m i vid axeln. Maska av 17(21)23 m för axel och fortsätt med spetsstickning på 10 m hälften av bredden på bakstyckets halsringning genom att sträcka ut kanten något. Maska av de resterande m.

  Markera för knappar i framkanten så att den översta hamnar 7 cm nedanför ärmhålets början och de resterande 5 med ca 10 cm mellanrum under varandra.

  Höger framstycke

  Lägg upp 53(59)65 m. Sticka 1 rm på avigsidan, 48(54)60 am, 1 rm, 1 am, 1 rm och 1 am. Börja med spetsstickning från varv 1 i diagram III: 1 rm, 1 am, 1 rm och 1 am, sticka zon H (= 1 m), zon D 8(9)10 gånger [= 16(18)20 m], zon E (= 3 m), zon B 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon C (= 3 m), zon D 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon F (= 1 m) och sticka 1 kantmaska avig. Sticka i framkanten (= höger sida) resårstickning på 4 m och sticka vid spetsstickning *varv 1-4 totalt 7(7)8 gånger, sticka varv 5-6, sticka varv 7-10 totalt 7(7)8 gånger och sticka varv 11-12*. Upprepa *-* i hela stycket.

  OBS! Lämna 2 varv ostickade vid resårstickningen i framkanten med ca 5 cm mellanrum (sticka rätvarvet tills det finns 4 m kvar i framkanten, vänd arbetet och sticka avigvarvet). På detta sätt blir kanten inte för lös. Gör knapphål vid markeringarna: sticka 2 m från framkanten, gör en överdragshoptagning, gör ett omslag och sticka hela varvet ut.

  När arbetet mäter 62(63)64 cm och du har avslutat ett rätvarv minska 2 m i vänster sida: sticka avigsidan tills det finns 1 rm kvar på varvet, sticka 3 am ihop och sticka hela varvet ut. Upprepa minskningen ännu 2 gånger med 4 cm mellanrum = 47(53)59 m.

  När arbetet mäter 77(80)83 cm maska av för ärmhål i vänster sida på vartannat varv 1x4(6)8 m, 2(2)3x2 m och 1x1 m = 38(42)44 m.

  När ärmhålet mäter 6(7)7 cm sticka resårstickning på 4 m, sticka 8 rm och sticka hela varvet ut. Sticka resårstickning på 4 m i framkanten, rätstickning på 8 m och fortsätt med spetsstickning ännu 2 varv på de övriga m. Maska av 11 m i framkanten i början av nästa rätvarv och fortsätt med spetsstickning inom kantmaskorna = 27(31)33 m.

  När ärmhålet mäter 17(19)21 cm fortsätt med spetsstickning på 10 m i framkanten och sticka 2 cm rätstickning på 17(21)23 m i vid axeln.

  Maska av 17(21)23 m för axel och fortsätt med spetsstickning på 10 m hälften av bredden på bakstyckets halsringning genom att sträcka ut kanten något. Maska av de resterande m.

  Ärmar

  Lägg upp 39(43)47 m. Sticka på avigsidan 1 kantmaska rät, 37(41)45 am och 1 kantmaska rät.

  Börja med spetsstickning från varv 1 i diagram IV: sticka 1 kantmaska avig, sticka zon A (= 1 m), zon B 8(9)10 gånger [= 16(18)20 m], zon C (= 3 m), zon D 8(9)10 gånger [= 16(18)20 m], zon F (= 1 m) och 1 kantmaska avig. *Sticka varv 1-4 totalt 7(7)8 gånger, sticka varv 5-6, sticka varv 7-10 totalt 7(7)8 gånger och sticka varv 11-12*. Upprepa *-* i hela stycket.

  När arbetet mäter 14 cm öka 1 m i båda sidorna. Upprepa ökningarna ännu 5 gånger med 4 cm mellanrum = 51(55)59 m. Upprepa zon B vid de ökade m i höger sida och zon D i vänster sida.

  När arbetet mäter 47(48)49 cm maska av 1x4(6)6 m i båda sidorna. Fortsätt med minskningar som vanligt vid spetsstickning och hoppa alltid över omslaget närmast kanten i båda sidorna. På så sätt minskas båda sidorna med 1 m på vartannat varv.

  När det finns 3 m kvar maska av.

  Sticka den andra ärmen lika.

  Montering

  Lägg ut delarna på ett jämnt underlag med avigsidan upp, fukta genom att spreja och låt torka.

  Sy axelsömmarna. Sy ihop mittsömmen på halsringningens kant och fäst kanten vid bakstyckets halsringning.

  Krage: Plocka upp totalt 89(93)97 m på avigsidan vid de lodräta partierna runt framstyckenas halsringning och runt bakstyckets halsringning. Börja med spetsstickning från varv 1i diagram IV: sticka 2 rm, zon A (= 1 m), zon B 20(21)22 gånger [= 40(42)44 m], zon C (= 3 m), zon D 20(21)22 gånger [= 40(42)44 m], zon F (= 1 m) och 2 rm. Sticka 2 m rätstickning i båda sidorna och upprepa varv 1-4 i diagrammet totalt 3 gånger vid spetsstickning. Sticka 2 varv rätstickning på alla m och maska av.

  Sy ärmsömmarna och sidosömmarna. Sy fast ärmarna i ärmhålen.

  Ficka: Lägg upp 31 m, sticka 4 varv rätstickning och 1 varv am på avigsidan. Börja med spetsstickning från varv 1 i diagram IV: sticka 1 kantmassa avig, zon A (= 1 m), zon B 6 gånger (= 12 m), zon C (= 3 m), zon D 6 gånger (= 12 m), zon F (= 1 m) och 1 kantmaska avig. Upprepa varv 1-4 tills fickan mäter 17 cm. Maska av. Sticka den andra fickan lika.

  Sy fast fickorna i framstycket ca 11(12)13 cm från framkanten och 35(36)37 cm från ärmhålets nederkant.

  Sy fast knapparna.

  Mått (färdigt plagg)
  omkrets 96(112)126 cm
  längd 96(101)106 cm
  ärmens innerlängd 47(48)49 cm

  Mönster och masktäthet
  Sticktekniker:
  Spetsstickning:
  sticka enligt diagrammet och beskrivningen.
  Resårstickning:
  sticka *1 rm, 1 am*

  Bakstycke

  Lägg upp 91(103)115 m. Sticka på avigsidan 1 kantmaska rät, 89(101)113 am och 1 kantmaska rät.

  Börja med spetsstickning från varv 1 i diagram I: sticka 1 kantmaska avig, sticka zon A (= 1 m), *zon B 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon C (= 3 m), zon D 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon E (= 3 m)*, upprepa *-* ännu en gång, sticka zon B 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon C (= 3 m), zon D 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon F (= 1 m) och 1 kantmaska avig. **Sticka varv 1-4 totalt 7(7)8 gånger, sticka varv 5-6, sticka varv 7-10 totalt 7(7)8 gånger och sticka varv 11-12**. Upprepa **-** i hela stycket.

  När arbetet mäter 62(63)64 cm och du har avslutat ett rätvarv minska 2 m i båda sidorna: sticka på avigsidan 1 rm, sticka 3 am ihop och när det finns 4 m kvar på varvet sticka 3 am ihop och 1 rm. Upprepa minskningarna ännu 2 gånger med 4 cm mellanrum = 79(91)103 m.

  När arbetet mäter 77(80)83 cm maska av för ärmhål i båda sidorna på vartannat varv 1x4(6)8 m, 2(2)3x2 m och 1x1 m = 61(69)73 m.

  När ärmhålet mäter 17(19)21 cm maska av för halsringning 27(27)27 m mitt bak stadigt och sticka var sida om halsringningen för sig. Sticka 2 cm rätstickning och maska av de resterande 17(21)23 m för axel.

  Sticka andra sidan om halsringningen lika.

  Vänster framstycke

  Lägg upp 53(59)65 m. Sticka på avigsidan 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 48(54)60 aviga och 1 kantmaska rät.

  Börja med spetsstickning från varv 1 i diagram II: sticka 1 kantmaska avig, sticka zon A (= 1 m), zon B 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon C (= 3 m), zon D 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon E (= 3 m), zon B 8(9)10 gånger [= 16(18)20 m], zon G (= 1 m), 1 am, 1 rm, 1 am och 1 rm. Sticka i framkanten (= vänster sida) resårstickning på 4 m och sticka vid spetsstickning *varv 1-4 totalt 7(7)8 gånger, sticka varv 5-6, sticka varv 7-10 totalt 7(7)8 gånger och sticka varv 11-12*. Upprepa *-* i hela stycket.

  OBS! Lämna 2 varv ostickade vid resårstickningen i framkanten med ca 5 cm mellanrum (sticka rätvarvet tills det finns 4 m kvar i framkanten, vänd arbetet och sticka avigvarvet). På detta sätt blir kanten inte för lös.

  När arbetet mäter 62(63)64 cm och du har avslutat ett rätvarv minska 2 m i höger sida: sticka avigsidan tills det finns 4 m kvar på varvet, sticka 3 am ihop och 1 rm. Upprepa minskningen ännu 2 gånger med 4 cm mellanrum = 47(53)59 m.

  När arbetet mäter 77(80)83 cm maska av för ärmhål i höger sida på vartannat varv 1x4(6)8 m, 2(2)3x2 m och 1x1 m = 38(42)44 m.

  När ärmhålet mäter 6(7)7 cm sticka rätvarvet tills det finns 12 m kvar, sticka 8 rm och resårstickning på 4 m. Sticka resårstickning på 4 m i framkanten, rätstickning på 8 m och fortsätt med spetsstickning ännu 2 varv på de övriga m. Maska av 11 m i framkanten i början av nästa avigvarv och fortsätt med spetsstickning inom kantmaskorna = 27(31)33 m.

  När ärmhålet mäter 17(19)21 cm fortsätt med spetsstickning på 10 m i framkanten och sticka 2 cm rätstickning på 17(21)23 m i vid axeln. Maska av 17(21)23 m för axel och fortsätt med spetsstickning på 10 m hälften av bredden på bakstyckets halsringning genom att sträcka ut kanten något. Maska av de resterande m.

  Markera för knappar i framkanten så att den översta hamnar 7 cm nedanför ärmhålets början och de resterande 5 med ca 10 cm mellanrum under varandra.

  Höger framstycke

  Lägg upp 53(59)65 m. Sticka 1 rm på avigsidan, 48(54)60 am, 1 rm, 1 am, 1 rm och 1 am. Börja med spetsstickning från varv 1 i diagram III: 1 rm, 1 am, 1 rm och 1 am, sticka zon H (= 1 m), zon D 8(9)10 gånger [= 16(18)20 m], zon E (= 3 m), zon B 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon C (= 3 m), zon D 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon F (= 1 m) och sticka 1 kantmaska avig. Sticka i framkanten (= höger sida) resårstickning på 4 m och sticka vid spetsstickning *varv 1-4 totalt 7(7)8 gånger, sticka varv 5-6, sticka varv 7-10 totalt 7(7)8 gånger och sticka varv 11-12*. Upprepa *-* i hela stycket.

  OBS! Lämna 2 varv ostickade vid resårstickningen i framkanten med ca 5 cm mellanrum (sticka rätvarvet tills det finns 4 m kvar i framkanten, vänd arbetet och sticka avigvarvet). På detta sätt blir kanten inte för lös. Gör knapphål vid markeringarna: sticka 2 m från framkanten, gör en överdragshoptagning, gör ett omslag och sticka hela varvet ut.

  När arbetet mäter 62(63)64 cm och du har avslutat ett rätvarv minska 2 m i vänster sida: sticka avigsidan tills det finns 1 rm kvar på varvet, sticka 3 am ihop och sticka hela varvet ut. Upprepa minskningen ännu 2 gånger med 4 cm mellanrum = 47(53)59 m.

  När arbetet mäter 77(80)83 cm maska av för ärmhål i vänster sida på vartannat varv 1x4(6)8 m, 2(2)3x2 m och 1x1 m = 38(42)44 m.

  När ärmhålet mäter 6(7)7 cm sticka resårstickning på 4 m, sticka 8 rm och sticka hela varvet ut. Sticka resårstickning på 4 m i framkanten, rätstickning på 8 m och fortsätt med spetsstickning ännu 2 varv på de övriga m. Maska av 11 m i framkanten i början av nästa rätvarv och fortsätt med spetsstickning inom kantmaskorna = 27(31)33 m.

  När ärmhålet mäter 17(19)21 cm fortsätt med spetsstickning på 10 m i framkanten och sticka 2 cm rätstickning på 17(21)23 m i vid axeln.

  Maska av 17(21)23 m för axel och fortsätt med spetsstickning på 10 m hälften av bredden på bakstyckets halsringning genom att sträcka ut kanten något. Maska av de resterande m.

  Ärmar

  Lägg upp 39(43)47 m. Sticka på avigsidan 1 kantmaska rät, 37(41)45 am och 1 kantmaska rät.

  Börja med spetsstickning från varv 1 i diagram IV: sticka 1 kantmaska avig, sticka zon A (= 1 m), zon B 8(9)10 gånger [= 16(18)20 m], zon C (= 3 m), zon D 8(9)10 gånger [= 16(18)20 m], zon F (= 1 m) och 1 kantmaska avig. *Sticka varv 1-4 totalt 7(7)8 gånger, sticka varv 5-6, sticka varv 7-10 totalt 7(7)8 gånger och sticka varv 11-12*. Upprepa *-* i hela stycket.

  När arbetet mäter 14 cm öka 1 m i båda sidorna. Upprepa ökningarna ännu 5 gånger med 4 cm mellanrum = 51(55)59 m. Upprepa zon B vid de ökade m i höger sida och zon D i vänster sida.

  När arbetet mäter 47(48)49 cm maska av 1x4(6)6 m i båda sidorna. Fortsätt med minskningar som vanligt vid spetsstickning och hoppa alltid över omslaget närmast kanten i båda sidorna. På så sätt minskas båda sidorna med 1 m på vartannat varv.

  När det finns 3 m kvar maska av.

  Sticka den andra ärmen lika.

  Montering

  Lägg ut delarna på ett jämnt underlag med avigsidan upp, fukta genom att spreja och låt torka.

  Sy axelsömmarna. Sy ihop mittsömmen på halsringningens kant och fäst kanten vid bakstyckets halsringning.

  Krage: Plocka upp totalt 89(93)97 m på avigsidan vid de lodräta partierna runt framstyckenas halsringning och runt bakstyckets halsringning. Börja med spetsstickning från varv 1i diagram IV: sticka 2 rm, zon A (= 1 m), zon B 20(21)22 gånger [= 40(42)44 m], zon C (= 3 m), zon D 20(21)22 gånger [= 40(42)44 m], zon F (= 1 m) och 2 rm. Sticka 2 m rätstickning i båda sidorna och upprepa varv 1-4 i diagrammet totalt 3 gånger vid spetsstickning. Sticka 2 varv rätstickning på alla m och maska av.

  Sy ärmsömmarna och sidosömmarna. Sy fast ärmarna i ärmhålen.

  Ficka: Lägg upp 31 m, sticka 4 varv rätstickning och 1 varv am på avigsidan. Börja med spetsstickning från varv 1 i diagram IV: sticka 1 kantmassa avig, zon A (= 1 m), zon B 6 gånger (= 12 m), zon C (= 3 m), zon D 6 gånger (= 12 m), zon F (= 1 m) och 1 kantmaska avig. Upprepa varv 1-4 tills fickan mäter 17 cm. Maska av. Sticka den andra fickan lika.

  Sy fast fickorna i framstycket ca 11(12)13 cm från framkanten och 35(36)37 cm från ärmhålets nederkant.

  Sy fast knapparna.


  Nybörjare

  Har du precis lärt dig sticka, kanske du ännu klura ut grundtekniker som räta och aviga maskor? Eller kanske du börjat sticka igen för första gången sedan skoltiden? Börja här.

  Teknik

  Novitas mönster för nybörjare omfattar endast de mest grundläggande teknikerna: räta och aviga maskor. Du behöver också kunna lägga upp och maska av. Arbeten stickas antingen av och an eller som rundstickning. Enkla, regelbundna minskningar kan förekomma. De flesta arbeten stickas som slät- eller rätstickning. Andra enkla mönster kan även förekomma, och då är de alltid noggrant beskrivna i mönsterbeskrivningen. Ränder kan förekomma, men ingen mer avancerad flerfärgsstickning.

  Mönster

  Alla mönster är skriftliga och innehåller inte diagram. Förkortningar används inte. Rätt stickfasthet är inte avgörande med tanke på slutresultatet. De flesta plagg på nybörjarnivå är accessoarer, så som mössor eller halsdukar. Även kuddöverdrag och andra inredningsartiklar förekommer.

  Nybörjare +

  Känner du att du kan grunderna i stickning? Kanske du vill prova på ett första par sockor, eller ett enkelt flät- eller färgmönster? En hel massa mönster väntar dig på den här nivån.

  Teknik

  Mönstren på Nybörjare + -nivån kan innehålla enkla flätor, flerfärgsstickning eller spets. Flerfärgsstickningarna har kort mönsterrapporter som upprepas, flätorna är enkla och symmetriska och ingår oftast som mindre detaljer i plagget. Färgmönster, flätor och spetsmönster behöver inte ökas eller minskas. I flerfärgsmönster stickas max 3-4 maskor med samma färg åt gången. Du bör kunna plocka upp maskor. På den här nivån hittar du även mönster med dominoteknik, timmerstocksteknik och tunisisk virkning.

  Mönster

  Diagram kan ingå i mönsterbeskrivningarna. Ifall specialtekniker ingår, finns de noggrant beskrivna i text och/eller videor. Vi kan också föreslå ”genvägar”, dvs. enklare sätt att åstadkomma samma (eller nästan samma) resultat. De flesta bassockor eller sockor med häl som stickas efteråt finns på denna nivå, liksom även tumvantar utan kil. Många tröjor finns även här, vanligen med ok eller raglanärm.

  Medel

  Är stickning en riktig hobby för dig? Förkortningar, diagram och instruktioner är ett språk du behärskar flytande? Kanske letar du efter nya utmaningar, även om det kan innebära en del sprättande och omtagningar?

  Teknik

  Förutom basteknikerna används här ofta olika specialtekniker, som t.ex. förkortade varv. Ett och samma mönster kan innehålla både spets och flätor. Magic loop-stickning, näverstickning (entrelac), tvåfärgad patent, även här. Över lag kräver mönster på denna nivå en förmåga att "läsa" sticknignen. Spetsmönstren är mer avancerade än på föregående nivå, men även här stickas själva spetsen endast på rätsidan. Enkla, regelbundna intarsiamönster kan även ingå.

  Mönster

  Mönstren på denna nivå kan kräva att plagget formas simultant, t.ex. att framstycket formas i bägge kanter för ärmhål respektive hals eller att ett flätmönster ingår i minskning för ärm. Ärmar på tröjor kan vara mer avancerat formade. De flesta mönster på tröjor finns på denna nivå. Även magic-loop mönster och sockor som stickas från tån uppåt ingår.

  Avancerad

  Stäng av teven och lås dörrarna – här krävs koncentration! Även om det inte tillkommer mycket nytt i teknikväg, så är de avancerade mönster mer äventyrliga. Det händer helt enkelt mer och samtidigt. Det kräver skicklighet, koncentration och gestaltningsförmåga.

  Teknik

  Här hittar du mer avancerade intarsiamönster, inklusive intarsia i rundstickning. Patentmönster med minskningar och/eller flätor finns även här. Ladda upp med maskmarkörer, här kan nämligen början på varven skifta under arbetets gång. Spets och flätor kan stickas även från avigsidan. Också plagg som "steekas", dvs. klipps upp ingår här. Själva klippandet är inte svårt, men kräver nerver och självförtroende som kommer med erfarenhet.

  Mönster

  Mönsterbeskrivningarna kan innehålla komplexa skeden och kräva simultan läsning av diagram och skrivna instruktioner. Stickfastheten kan variera under arbetets gång. Mönstren är ofta detaljrika och fler olika tekniker används i kombination. Storleken på arbetet är inte det avgörande då det gäller svårighetsgraden; fokus ligger på teknik, komplexitet och risken för misstag och felsteg under arbetets gång.

  Stickfasthet och provlapp

  Varje mönster baserar sig på en viss stickfasthet, som anges i maskor eller rader per 10 cm. Vi rekommenderar att du alltid stickar en provlapp innan du börjar med det egentliga projektet. Om din stickfasthet avviker från mönstrets, kommer ditt färdiga plagg att ha fel mått.

  Provlapp

  Börja med att sticka en provlapp. Använd det garn, de stickor och det mönster du tänkt använda i projektet. Gör provlappen lite större än 10x10 cm så att du kan mäta upp maskorna ordentligt. Nåla fast den färdiga provlappen på ett underlag och ånga den lätt. Räkna maskorna och raderna: sätt en knappnål i en maska nära ena kanten. Mät upp 10 cm från denna maska och sätt en till knappnål vid 10 cm. Räkna maskorna från nål till nål – här är din stickfasthet! Mät både maskor och rader (på höjden) om det behövs. Om du mäter resår eller patentstickning, töj ut stickningen lite innan du mäter.

  Justera stickfastheten

  Om din stickfasthet inte matchar den som anges i mönstret, kan du justera dem genom att byta stickor. Om din provlapp har för få maskor per 10 cm (dvs. din stickning är för lös), justera genom att välja ett par mindre stickor. Om provlappen har för många maskor per 10 cm, byt till grövre stickor. Sticka alltid en ny provlapp med de nya stickorna för att få rätt stickfasthet och i slutändan rätt storlek på plagget. Märk också att garnåtgången är garnspecifik; om du stickar med ett annat garn än det som anges i mönstret, kan åtgången variera.

  Skriv en recension
  Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account