Välj ärende

Om du har frågor gällande ett köp du gjort i Novitaknits webbutiken, skicka e-post till lankapalvelu@novita.fi

Kom ihåg att inkludera beställningsnumret i ditt meddelande.

För att vi ska kunna behandla ditt ärende så smidigt som möjligt, kom ihåg:

  • Meddela ditt namn, ditt telefonnummer och adress.
  • Uppge så noggranna uppgifter som möjligt om produkten du vill reklamera: om det är fråga om garn, meddela vilket garn, vilken färgnummer och vilket parti det är fråga om. Du hittar dessa uppgifter på banderollen. Meddela EAN-kod då det är fråga om stickor eller andra handarbetstillbehör.
  • Bifoga foto (ett eller flera) på produkten (undvik alltför stora bilder).
  • Behåll produkten till du fått svar av oss. Vi kan be att få produkten inskickad för granskning.

Då du vill reklamera en Novita-produkt du köpt, skicka e-post med ovanstående uppgifter till laadunvalvonta@novita.fi

Du hittar svar på många frågor i vår teknikskola. Här hittar du tiotals videor, bilder och beskrivningar på tekniker som används i Novitas mönster.

Vi publicerar justeringar till mönster under Modelljusteringar

Om du har frågor angående Novitas mönster, skicka e-post till  beskrivningar@novita.fi

Om du har ändringar rörande din prenumeration, t.ex. adressändring, ändring av betalningsperiod gör du dessa enklast på www.minprenumeration.se/novitastickning Tänk på att det är ditt eget ansvar att anmäla adressändring vid flyttning, då vi inte får något automatiskt besked om detta. Vi ber dig också meddela oss ifall din e-postadress ändras. Du kan kontakta oss måndag-torsdag 9.00-15.00 och fredag från kl. 12.00-15.00 på telefon 040 668 82 24Vid övriga frågor kan du skicka e-post till info@novita.fi