Isla – koftan Novita Isoveli

Från 65,00 kr

Den här gulliga Isla-barntröjan blir snabbt färdig när du stickar i tjockt Novita Isoveli-garn. Flätstickningen gör tröjan både varm men också stilig.
Novita Vintern 2022 Magasin
15
Medelsvår
Anpassa Isla – koftan Novita Isoveli

* Obligatoriska fält

Din anpassning

  65,00 kr

  - +

  Availability: I lager

  N042215
  Storlek(ar)

  68/74(80/86)92/98(104/110) cm
  Modellplaggets storlek 80/86 cm  Garnåtgång

  Novita Isoveli
  (061) linne eller (010) naturvit 300(350)350(400) g  Stickor och övriga tillbehör

  Rundsticka (60 cm):
  Novita nr 5 och 6 mm eller enligt handlag

  Tillbehör:
  4 knappar  Designer
  Lea Petäjä

  Bakstycke

  Lägg upp 48(50)54(56) m på den tunnare stickan och sticka 2 cm resårstickning.

  Byt till den grövre stickan och börja med rätstickning samt flätor från varv 1 i diagrammet: sticka rätstickning på 3(4)4(5) m, flätan på 6 m, rätstickning på *3(3)4(4) m, flätan på 6 m*, upprepa *–* ännu 3 gånger och sticka rätstickning på 3(4)4(5) m. Sticka varv 2–4 i diagrammet vid flätan och upprepa sedan varv 1–4.

  När arbetet mäter 10(10)11(11) cm, öka 1 m i båda sidorna = 50(52)56(58) m. Sticka rätstickning även på de ökade m.

  När arbetet mäter 18(19)21(23) cm, lägg upp för ärmhål 10 nya maskor i båda sidorna: Sticka rätvarvet, lägg upp 10 nya m i slutet och vänd arbetet. På avigsidan sticka 2 rm, 4 am, 4 rm, fortsätt med sticktekniker hela varvet ut som tidigare och lägg upp för det andra ärmhålet 10 nya m. Det finns 70(72)76(78) m i arbetet.

  Sticka avig slätstickning på 1 m, sticka flätan på 6 m, rätstickning på 7(8)8(9) m, flätan på 6 m, *rätstickning på 3(3)4(4) m, flätan på 6 m*, *–* ännu 3 gånger och rätstickning på 7(8)8(9) m, flätan på 6 m och avig slätstickning på 1 m. Obs. Sticka flätstickning på de ökade flätorna i sidan från samma varv som i den mellersta flätan.

  När ärmhålet mäter 10(11)12(13) cm, är du vid axeln.

  Höger framstycke

  Lämna kvar m till vänster, fortsätt att sticka på de 24(25)26(27) m till höger och öka för halsringning 5x1 m på vartannat varv i vänster sida: Sticka rätvarvet tills det finns 1 m kvar före halsringningen, öka 1 m (sticka tråden mellan maskorna vridet rätt, dvs. genom bakre maskbågen) och sticka 1 rm. När du har ökat klart, lägg upp ännu 5(5)6(6) nya m i slutet av nästa rätvarv för halsringning = 34(35)37(38) m. Sticka sticktekniker på de ökade m som i bakstycket, men sticka avig slätstickning på 2 m i framkanten.

  När ärmhålet mäter 10(11)12(13) cm, maska av för ärmhål 10 m i höger sida = 24(25)27(28) m.

  När sidan mäter 8(9)10(12) cm från ärmhålet och neråt, minska 1 m från höger sida = 23(24)26(27) m.

  När sidan mäter 16(17)19(21) cm från ärmhålet och neråt, byt till den tunnare stickan och sticka resårstickning. Börja med resårstickning på rätsidan genom att sticka 1 rm (1 am) 1 am (1 rm) och fortsätt att sticka avig slätstickning på 2 m i framkanten.

  När resåren mäter 2 cm, maska av med resårstickning.

  Vänster framstycke

  Plocka upp av de m som flyttats på en tråd i bakstycket 24(25)26(27) m till vänster och lämna kvar de mellersta 22(22)24(24) m i halsringningen för luva.

  Sticka vänster framstycke som höger, men spegelvänt.

  Ärmar

  Ärmarna stickas fram och tillbaka till ärmlinningen. Plocka upp 34(38)40(42) m runt ärmhålet på de grövre stickorna med hjälp av garnet. Sticka på avigvarvet 6(8)8(9) rm, 4 am, *5(5)6(6) rm, 4 am*, upprepa *–* ännu en gång och sticka 6(8)8(9) rm.

  Sticka rätstickningen samt flätorna från varv 1 i diagrammet: Sticka rätstickning på 5(7)7(8) m, flätan på 6 m, *rätstickning på 3(3)4(4) m, flätan på 6 m*, upprepa *–* ännu en gång och sticka rätstickning på 5(7)7(8) m. Sticka varv 2–4 i diagrammet vid flätan och upprepa sedan varv 1–4.

  När ärmen mäter 5(5)4(4) cm från ärmhålet, minska 1 m båda sidorna. Upprepa minskningarna i storlek 92/98 cm och 104/110 cm efter 5(6) cm = 32(36)36(38) m.

  När ärmen mäter 11(12)14(16) cm från ärmhålet, byt till de tunnare stickorna och sticka 7 cm resårstickning. Maska av med resårstickning.

  Sticka den andra ärmen lika.

  Luva

  Plocka upp 20(20)20(20) m på den grövre stickan längs framstyckets halsringning, på rätsidan, sticka de m som väntar längs bakstyckets halsringning rätt och minska samtidigt 1(1)3(3) m och plocka ännu upp 20(20)20(20) m längs vänstra framstyckets halsringning = 61(61)61(61) m.

  Sticka på avigvarvet 6 rm, *4 am, 5 rm*, upprepa *–* 4 gånger, sticka 4 am och 6 rm.

  Börja med rätstickning samt flätor från varv 1 i diagrammet: sticka avig slätstickning på 2 m, rätstickning på 3 m, flätan på 6 m, *rätstickning på 3 m, flätan på 6 m*, upprepa *–* ännu 4 gånger, sticka rätstickning på 3 m och avig slätstickning på 2 m. Sticka varv 2–4 i diagrammet vid flätan och upprepa sedan varv 1–4.

  När luvan mäter ca 18(19)19(20) cm och du har avslutat ett avigvarv, börja med minskningar på hjässan: Sticka 40 m på rätvarvet, gör en överdragshoptagning (lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och vänd arbetet. Sticka 20 m, sticka nästa 2 m ihop rätt, vänd arbetet. Sticka 20 m, gör en överdragshoptagning. Fortsätt på samma sätt så att sidomaskorna minskar hela tiden och mittenmaskorna förblir lika många, dvs. 21 m.

  Lämna kvar de resterande 21 m på stickan och klipp av garnet.

  Kant

  Plocka upp m på den tunnare stickan längs framstyckena och luvan: Börja plocka m från nedre hörnet av högra framstycket, på rätsidan, och plocka upp 3 m per 4 varv längs framstycket och luvan. Antalet maskor måste vara delbart med 2 + 1 m. Börja med resårstickning på avigsidan: sticka 2 am, 1 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *–* och sticka 2 am. Markera för knapphål i framkanten av högra framstycket före nästa varv så att det nedersta knapphålet hamnar ca 2 cm från fållen och det översta ca 2 cm nedanför halsringningens nederkant och de resterande två med jämna mellanrum mellan dessa. Gör knapphål vid markeringarna från föregående varv: sticka ihop 2 m och gör ett omslag. Fortsätt sedan med resårstickning tills resåren mäter 3 cm och maska av med resårstickning.

  Montering

  Lägg ut stycket på ett plant underlag med avigsidan ut, fukta genom att spreja och låt torka.

  Sy ihop sidsömmarna och ärmsömmarna med kanterna mot varandra (placera kanterna mot varandra så att det inte blir något hål emellan och kanterna inte är på varandra) på rätsidan, maska för maska med kaststygn. Vik resåren i ärmlinningen dubbel.

  Virka ännu smygmaskor (sm) längs framkanterna samt luvans kant, mellan resåren och livet, i livets avigstickade rand. Börja sticka luftmaskor från högra framstyckets nederkant, från rätsidan, och virka sm fram till minskningarna på hjässan (se till att kedjan inte börjar att dra åt). Klipp av garnet, dra det genom maskorna och fäst väl på avigsidan.

  Virka en kedja även på andra sidan: Börja sticka luftmaskor från vänstra framstyckets nederkant, från rätsidan, och virka sm fram till där sm-kedjan från föregående varv slutar (se till att kedjan inte börjar att dra åt). Klipp av garnet, dra det genom maskorna och fäst väl på avigsidan.

  Sy i knapparna.

  Mått (färdigt plagg)

  omkrets 52(56)60(64) cm
  längd 28(30)33(35) cm
  ärmens innerlängd 18(19)21(23) cm + 5 cm vik  Mönster och masktäthet

  Sticktekniker:
  - Resårstickning:
  sticka *1 rm, 1 am*, upprepa *–*. I fortsättningen sticka en rät maska ovanpå en rät maska och en avig ovanpå en avig maska.
  - Rätstickning:
  sticka m räta på både rät- och avigsidan.
  - Flätstickning:
  sticka enligt diagrammet och beskrivningen.
  - Avig slätstickning:
  sticka am på rätsidan och rm på avigsidan.

  Masktäthet:
  12 m x 20 v rätstickning på den grövre stickan = 10 cm

  Observera Bakstycket stickas fram och tillbaka från fållen till axeln och framstyckena stickas separat från axeln till fållen. Ärmarna stickas fram och tillbaka från ärmhål till ärmlinning. Till slut sys sidsömmarna, ärmarnas sömmar och luvan stickas.
  Bakstycket och framstyckena stickas i ett stycke från bakstyckets fåll till framstyckenas fåll.  Bakstycke

  Lägg upp 48(50)54(56) m på den tunnare stickan och sticka 2 cm resårstickning.

  Byt till den grövre stickan och börja med rätstickning samt flätor från varv 1 i diagrammet: sticka rätstickning på 3(4)4(5) m, flätan på 6 m, rätstickning på *3(3)4(4) m, flätan på 6 m*, upprepa *–* ännu 3 gånger och sticka rätstickning på 3(4)4(5) m. Sticka varv 2–4 i diagrammet vid flätan och upprepa sedan varv 1–4.

  När arbetet mäter 10(10)11(11) cm, öka 1 m i båda sidorna = 50(52)56(58) m. Sticka rätstickning även på de ökade m.

  När arbetet mäter 18(19)21(23) cm, lägg upp för ärmhål 10 nya maskor i båda sidorna: Sticka rätvarvet, lägg upp 10 nya m i slutet och vänd arbetet. På avigsidan sticka 2 rm, 4 am, 4 rm, fortsätt med sticktekniker hela varvet ut som tidigare och lägg upp för det andra ärmhålet 10 nya m. Det finns 70(72)76(78) m i arbetet.

  Sticka avig slätstickning på 1 m, sticka flätan på 6 m, rätstickning på 7(8)8(9) m, flätan på 6 m, *rätstickning på 3(3)4(4) m, flätan på 6 m*, *–* ännu 3 gånger och rätstickning på 7(8)8(9) m, flätan på 6 m och avig slätstickning på 1 m. Obs. Sticka flätstickning på de ökade flätorna i sidan från samma varv som i den mellersta flätan.

  När ärmhålet mäter 10(11)12(13) cm, är du vid axeln.

  Höger framstycke

  Lämna kvar m till vänster, fortsätt att sticka på de 24(25)26(27) m till höger och öka för halsringning 5x1 m på vartannat varv i vänster sida: Sticka rätvarvet tills det finns 1 m kvar före halsringningen, öka 1 m (sticka tråden mellan maskorna vridet rätt, dvs. genom bakre maskbågen) och sticka 1 rm. När du har ökat klart, lägg upp ännu 5(5)6(6) nya m i slutet av nästa rätvarv för halsringning = 34(35)37(38) m. Sticka sticktekniker på de ökade m som i bakstycket, men sticka avig slätstickning på 2 m i framkanten.

  När ärmhålet mäter 10(11)12(13) cm, maska av för ärmhål 10 m i höger sida = 24(25)27(28) m.

  När sidan mäter 8(9)10(12) cm från ärmhålet och neråt, minska 1 m från höger sida = 23(24)26(27) m.

  När sidan mäter 16(17)19(21) cm från ärmhålet och neråt, byt till den tunnare stickan och sticka resårstickning. Börja med resårstickning på rätsidan genom att sticka 1 rm (1 am) 1 am (1 rm) och fortsätt att sticka avig slätstickning på 2 m i framkanten.

  När resåren mäter 2 cm, maska av med resårstickning.

  Vänster framstycke

  Plocka upp av de m som flyttats på en tråd i bakstycket 24(25)26(27) m till vänster och lämna kvar de mellersta 22(22)24(24) m i halsringningen för luva.

  Sticka vänster framstycke som höger, men spegelvänt.

  Ärmar

  Ärmarna stickas fram och tillbaka till ärmlinningen. Plocka upp 34(38)40(42) m runt ärmhålet på de grövre stickorna med hjälp av garnet. Sticka på avigvarvet 6(8)8(9) rm, 4 am, *5(5)6(6) rm, 4 am*, upprepa *–* ännu en gång och sticka 6(8)8(9) rm.

  Sticka rätstickningen samt flätorna från varv 1 i diagrammet: Sticka rätstickning på 5(7)7(8) m, flätan på 6 m, *rätstickning på 3(3)4(4) m, flätan på 6 m*, upprepa *–* ännu en gång och sticka rätstickning på 5(7)7(8) m. Sticka varv 2–4 i diagrammet vid flätan och upprepa sedan varv 1–4.

  När ärmen mäter 5(5)4(4) cm från ärmhålet, minska 1 m båda sidorna. Upprepa minskningarna i storlek 92/98 cm och 104/110 cm efter 5(6) cm = 32(36)36(38) m.

  När ärmen mäter 11(12)14(16) cm från ärmhålet, byt till de tunnare stickorna och sticka 7 cm resårstickning. Maska av med resårstickning.

  Sticka den andra ärmen lika.

  Luva

  Plocka upp 20(20)20(20) m på den grövre stickan längs framstyckets halsringning, på rätsidan, sticka de m som väntar längs bakstyckets halsringning rätt och minska samtidigt 1(1)3(3) m och plocka ännu upp 20(20)20(20) m längs vänstra framstyckets halsringning = 61(61)61(61) m.

  Sticka på avigvarvet 6 rm, *4 am, 5 rm*, upprepa *–* 4 gånger, sticka 4 am och 6 rm.

  Börja med rätstickning samt flätor från varv 1 i diagrammet: sticka avig slätstickning på 2 m, rätstickning på 3 m, flätan på 6 m, *rätstickning på 3 m, flätan på 6 m*, upprepa *–* ännu 4 gånger, sticka rätstickning på 3 m och avig slätstickning på 2 m. Sticka varv 2–4 i diagrammet vid flätan och upprepa sedan varv 1–4.

  När luvan mäter ca 18(19)19(20) cm och du har avslutat ett avigvarv, börja med minskningar på hjässan: Sticka 40 m på rätvarvet, gör en överdragshoptagning (lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och vänd arbetet. Sticka 20 m, sticka nästa 2 m ihop rätt, vänd arbetet. Sticka 20 m, gör en överdragshoptagning. Fortsätt på samma sätt så att sidomaskorna minskar hela tiden och mittenmaskorna förblir lika många, dvs. 21 m.

  Lämna kvar de resterande 21 m på stickan och klipp av garnet.

  Kant

  Plocka upp m på den tunnare stickan längs framstyckena och luvan: Börja plocka m från nedre hörnet av högra framstycket, på rätsidan, och plocka upp 3 m per 4 varv längs framstycket och luvan. Antalet maskor måste vara delbart med 2 + 1 m. Börja med resårstickning på avigsidan: sticka 2 am, 1 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *–* och sticka 2 am. Markera för knapphål i framkanten av högra framstycket före nästa varv så att det nedersta knapphålet hamnar ca 2 cm från fållen och det översta ca 2 cm nedanför halsringningens nederkant och de resterande två med jämna mellanrum mellan dessa. Gör knapphål vid markeringarna från föregående varv: sticka ihop 2 m och gör ett omslag. Fortsätt sedan med resårstickning tills resåren mäter 3 cm och maska av med resårstickning.

  Montering

  Lägg ut stycket på ett plant underlag med avigsidan ut, fukta genom att spreja och låt torka.

  Sy ihop sidsömmarna och ärmsömmarna med kanterna mot varandra (placera kanterna mot varandra så att det inte blir något hål emellan och kanterna inte är på varandra) på rätsidan, maska för maska med kaststygn. Vik resåren i ärmlinningen dubbel.

  Virka ännu smygmaskor (sm) längs framkanterna samt luvans kant, mellan resåren och livet, i livets avigstickade rand. Börja sticka luftmaskor från högra framstyckets nederkant, från rätsidan, och virka sm fram till minskningarna på hjässan (se till att kedjan inte börjar att dra åt). Klipp av garnet, dra det genom maskorna och fäst väl på avigsidan.

  Virka en kedja även på andra sidan: Börja sticka luftmaskor från vänstra framstyckets nederkant, från rätsidan, och virka sm fram till där sm-kedjan från föregående varv slutar (se till att kedjan inte börjar att dra åt). Klipp av garnet, dra det genom maskorna och fäst väl på avigsidan.

  Sy i knapparna.


  Nybörjare

  Har du precis lärt dig sticka, kanske du ännu klura ut grundtekniker som räta och aviga maskor? Eller kanske du börjat sticka igen för första gången sedan skoltiden? Börja här.

  Teknik

  Novitas mönster för nybörjare omfattar endast de mest grundläggande teknikerna: räta och aviga maskor. Du behöver också kunna lägga upp och maska av. Arbeten stickas antingen av och an eller som rundstickning. Enkla, regelbundna minskningar kan förekomma. De flesta arbeten stickas som slät- eller rätstickning. Andra enkla mönster kan även förekomma, och då är de alltid noggrant beskrivna i mönsterbeskrivningen. Ränder kan förekomma, men ingen mer avancerad flerfärgsstickning.

  Mönster

  Alla mönster är skriftliga och innehåller inte diagram. Förkortningar används inte. Rätt stickfasthet är inte avgörande med tanke på slutresultatet. De flesta plagg på nybörjarnivå är accessoarer, så som mössor eller halsdukar. Även kuddöverdrag och andra inredningsartiklar förekommer.

  Nybörjare +

  Känner du att du kan grunderna i stickning? Kanske du vill prova på ett första par sockor, eller ett enkelt flät- eller färgmönster? En hel massa mönster väntar dig på den här nivån.

  Teknik

  Mönstren på Nybörjare + -nivån kan innehålla enkla flätor, flerfärgsstickning eller spets. Flerfärgsstickningarna har kort mönsterrapporter som upprepas, flätorna är enkla och symmetriska och ingår oftast som mindre detaljer i plagget. Färgmönster, flätor och spetsmönster behöver inte ökas eller minskas. I flerfärgsmönster stickas max 3-4 maskor med samma färg åt gången. Du bör kunna plocka upp maskor. På den här nivån hittar du även mönster med dominoteknik, timmerstocksteknik och tunisisk virkning.

  Mönster

  Diagram kan ingå i mönsterbeskrivningarna. Ifall specialtekniker ingår, finns de noggrant beskrivna i text och/eller videor. Vi kan också föreslå ”genvägar”, dvs. enklare sätt att åstadkomma samma (eller nästan samma) resultat. De flesta bassockor eller sockor med häl som stickas efteråt finns på denna nivå, liksom även tumvantar utan kil. Många tröjor finns även här, vanligen med ok eller raglanärm.

  Medel

  Är stickning en riktig hobby för dig? Förkortningar, diagram och instruktioner är ett språk du behärskar flytande? Kanske letar du efter nya utmaningar, även om det kan innebära en del sprättande och omtagningar?

  Teknik

  Förutom basteknikerna används här ofta olika specialtekniker, som t.ex. förkortade varv. Ett och samma mönster kan innehålla både spets och flätor. Magic loop-stickning, näverstickning (entrelac), tvåfärgad patent, även här. Över lag kräver mönster på denna nivå en förmåga att "läsa" sticknignen. Spetsmönstren är mer avancerade än på föregående nivå, men även här stickas själva spetsen endast på rätsidan. Enkla, regelbundna intarsiamönster kan även ingå.

  Mönster

  Mönstren på denna nivå kan kräva att plagget formas simultant, t.ex. att framstycket formas i bägge kanter för ärmhål respektive hals eller att ett flätmönster ingår i minskning för ärm. Ärmar på tröjor kan vara mer avancerat formade. De flesta mönster på tröjor finns på denna nivå. Även magic-loop mönster och sockor som stickas från tån uppåt ingår.

  Avancerad

  Stäng av teven och lås dörrarna – här krävs koncentration! Även om det inte tillkommer mycket nytt i teknikväg, så är de avancerade mönster mer äventyrliga. Det händer helt enkelt mer och samtidigt. Det kräver skicklighet, koncentration och gestaltningsförmåga.

  Teknik

  Här hittar du mer avancerade intarsiamönster, inklusive intarsia i rundstickning. Patentmönster med minskningar och/eller flätor finns även här. Ladda upp med maskmarkörer, här kan nämligen början på varven skifta under arbetets gång. Spets och flätor kan stickas även från avigsidan. Också plagg som "steekas", dvs. klipps upp ingår här. Själva klippandet är inte svårt, men kräver nerver och självförtroende som kommer med erfarenhet.

  Mönster

  Mönsterbeskrivningarna kan innehålla komplexa skeden och kräva simultan läsning av diagram och skrivna instruktioner. Stickfastheten kan variera under arbetets gång. Mönstren är ofta detaljrika och fler olika tekniker används i kombination. Storleken på arbetet är inte det avgörande då det gäller svårighetsgraden; fokus ligger på teknik, komplexitet och risken för misstag och felsteg under arbetets gång.

  Stickfasthet och provlapp

  Varje mönster baserar sig på en viss stickfasthet, som anges i maskor eller rader per 10 cm. Vi rekommenderar att du alltid stickar en provlapp innan du börjar med det egentliga projektet. Om din stickfasthet avviker från mönstrets, kommer ditt färdiga plagg att ha fel mått.

  Provlapp

  Börja med att sticka en provlapp. Använd det garn, de stickor och det mönster du tänkt använda i projektet. Gör provlappen lite större än 10x10 cm så att du kan mäta upp maskorna ordentligt. Nåla fast den färdiga provlappen på ett underlag och ånga den lätt. Räkna maskorna och raderna: sätt en knappnål i en maska nära ena kanten. Mät upp 10 cm från denna maska och sätt en till knappnål vid 10 cm. Räkna maskorna från nål till nål – här är din stickfasthet! Mät både maskor och rader (på höjden) om det behövs. Om du mäter resår eller patentstickning, töj ut stickningen lite innan du mäter.

  Justera stickfastheten

  Om din stickfasthet inte matchar den som anges i mönstret, kan du justera dem genom att byta stickor. Om din provlapp har för få maskor per 10 cm (dvs. din stickning är för lös), justera genom att välja ett par mindre stickor. Om provlappen har för många maskor per 10 cm, byt till grövre stickor. Sticka alltid en ny provlapp med de nya stickorna för att få rätt stickfasthet och i slutändan rätt storlek på plagget. Märk också att garnåtgången är garnspecifik; om du stickar med ett annat garn än det som anges i mönstret, kan åtgången variera.

  Skriv en recension
  Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account