Reklamationer ja kvalitet

Hög kvalitet är en hederssak för oss på Novita. Om du är missnöjd med en produkt, kan du göra en reklamation med den här blanketten.

För effektiv behandling, observera följande:

  • Fyll i dina kontaktuppgifter noggrant. Kontrollera att din e-postadress är rätt stavad, annars har vi inga möjligheter att svara dig.
  • Fyll även i uppgifterna för produkten du vill reklamera så noggrant som möjligt. Ifall det handlar om garn, meddela produktens nummer, färgnummer samt färgningsparti (uppgifterna finns på banderollen). Om det handlar om stickor eller övriga tillbehör, ange EAN-koden.
  • Bifoga ett foto på produkten du vill reklamera.
  • Behåll produkten medan ditt ärende behandlas. Vi kan be dig skicka tillbaka produkten för granskning.

Fyll i gatuadress, postnummer och ort.

Ange produktens namn, t.ex. Novita Isoveli.

Ange ifall produkten är något annat än garn. EAN-koden finns på förpackningen.

Ange om det är fråga om garn. Numret finns på banderollen under lanka.

Ange om det är fråga om garn. Numret finns på banderollen under väri.

Ange om det är fråga om garn. Numret finns på banderollen under erä.

Beskriv på vilket sätt du är missnöjd med produkten.

Max file size: 15000 KB | Allow file types: jpg, jpef, gif, png, pdf

Ladda upp en eller flera bilder på produkten du vill reklamera. Maxsstorleken för bilder är 15 MB.