En klimaneutral fabrik

hiilineutraali_tehdas

FABRIKEN I KORIA I KOUVOLA

avainlippu_logo

Största delen av våra garner tillverkas i Finland, i Koria i Kouvola.. Fabriken flyttades från Helsingfors till Koria 1974 och har varit verksam där i nästan 50 år. Sedan 2020 har vår fabrik i Koria varit klimatneutral.

Produkterna som tillverkas på fabriken i Koria är märkta med Nyckelflaggan, vilken har beviljats för 90 % av Novitas garner. En produkt med Nyckelflaggan fastställs av Förbundet för finländskt arbete, som även beviljar rätten att använda märket. Nyckelflaggan-märket finns på garnets banderoll samt på vår färgkarta. Färgkartan hittar du i Novitaknits i GARN-menyn.

VÅR FABRIK DRIVS MED EKOENERGIEL


På fabriken i Koria har vi redan länge satsat på förnybar energi och energieffektivitet. Novitas fabrik har använt EKOenergimärkt vindkraftsel ända sedan 2017. EKOenergi är ett europeiskt miljömärke för el. EKOenergimärkt el är till 100 % förnybar. Kriterierna för EKOenergi ställer dessutom noggranna miljökrav på elproduktion, och en del av försäljningsvinsten från elen används till att finansiera olika projekt med förnybar energi.

Garnproduktion kräver mycket energi och vatten. Vi tar tillvara den värme som alstras vid färgningen av garn och använder värmen för att värma upp vatten för följande färgningspartier. På det här sättet lyckas vi minska på belastningen på miljön. Hösten 2018 övergick vi till att använda biogas i garntillverkningens slutskede. Biogasen är ett inhemskt biobränsle tillverkat av fullständigt förnybara råvaror.

Vi har redan delvis bytt till LED-belysning i fabriken och strävar efter att helt övergå till LED. Vi sorterar allt avfall och återvinner plastavfall.

Dessutom strävar vi efter att ytterligare minska på förpackningsavfallet, öka återvinningen och välja förpackningsmaterial och -metoder som är bättre med tanke på en hållbar utveckling. Vid vår fabrik återvinns produktionsavfallet till 100 % och alla transportförpackningar består av återvinningsbart material. Per 2030 har Novita som målsättning att alla råvaror och förpackningsmaterial ska vara förnybara eller återvinningsbara.

biogas
ekoenergia
hiilineutraali_tehdas1

UTLÄNDSK GARNPRODUKTION


Största delen av våra garner tillverkar vi själva. Novita 7 Bröder och Nalle är de mest sysselsättningsskapande i vår produktion. Förutom vår egen produktion intensifierar Novita samarbetet med det engelska WYS-märket (West Yorkshire Spinners). Novita och WYS har redan under flera årtionden samarbetat och förenat sitt kunnande för att anskaffa den pris- och kvalitetsmässigt bästa ullen i världen.

Novita och WYS kommer att utnyttja kunnandet i vardera företaget genom att utöka samarbetet i fråga om utvecklingsarbete och produktutveckling. WYS-produktmärket är den engelska garnfabriken West Yorkshire Spinners eget produktmärke och produktmärkets garn kan också köpas i vår näthandel novitaknits.com (endast i Finland).

Om en produkt inte är märkt med Nyckelflaggan är det fråga om ett säsongsspecifikt specialgarn eller bomullsgarn. Maskinerna vid Novitas fabrik är specialiserade på ullblandade garn och lämpar sig inte för tillverkning av säsongsgarn. De maskiner som finns vid fabriken i Koria har planerats för stora volymer och vissa typer av garn, såsom Novita 7 Veljestä och Novita Nalle. Säsongsgarnerna som varje säsong kompletterar vårt sortiment är oftast specialgarner som tillverkas i liten mängd jämfört med våra klassikergarn. På grund av den lilla produktionsmängden och garnets egenskaper (till exempel en viss tvinning, struktur, sammansättning eller effekt) är våra maskiner inte lämpliga för tillverkning av dessa garner.

Vi köper dessa små mängder säsongsgarner från våra långvariga samarbetspartner i Indien och Turkiet. Våra noggrant utvalda samarbetspartners fabriker är BSCI-granskade och följer EU:s REACH-förordningar i produktionen.

Maskinerna vid fabriken i Koria lämpar sig inte heller för spinning av bomullsgarn. Därför köper vi bomullsgarner utan Nyckelflaggan från våra samarbetspartner i Indien och Turkiet. Vi har undertecknat ett avtal med alla våra samarbetspartner där det fastställs att de etiska principerna ska iakttas och att EU:s REACH-förordningar ska följas vid fabrikerna. Bomullsråmaterialet som används i Novitas garner skaffas från Indien, med undantag av återvinningsbomullen, vars ursprungsland är Turkiet.

Även garn som inte har beviljats Nyckelflaggan kvalitetstestas enligt ISO-standarden i vårt fabrikslaboratorium med samma testningsmetoder som garnerna i vår egen produktion. Alla av Novitas produkter uppfyller EU:s REACH-förordning.


KEMIKALIER SOM ANVÄNDS I GARNPRODUKTIONEN


MALSKYDD

Det är inte nödvändigt att behandla handarbetsgarn med malskyddsmedel. Eftersom malar och pälsängrar som livnär sig på ull kan göra ullgarnet oanvändbart, utför vi på fabriken två gånger per år desinficering med ett medel som sprutas ut i luften för att avliva eventuella flygande malar. I hemförhållanden är det bra att förvara ullgarn i tättslutna plastpåsar. Malar och ängrar kan också bekämpas med naturenliga medel genom att i garderoberna placera ringar av rödceder. 

 

FÄRGÄMNEN SOM ANVÄNDS VID FÄRGNING AV GARN

De appreturmedel och färgämnen som används vid produktion av Novita-garn uppfyller kraven i Reach-förordningen. Vi strävar efter att välja biologiskt nedbrytbara och så lite skadliga och allergiframkallande färgämnen som möjligt i vår produktion. Det finns inga syntetiska eller naturliga färgämnen som inte skulle kunna orsaka irritation eller allergisymptom för de allra mest känsliga, även om ämnet i sig uppfyller alla kraven i lagstiftningen.

Vår kvalitetsövervakning vid Novitas fabrik i Koria står gärna till tjänst per e-post vid konsumentrespons och frågor laadunvalvonta@novita.fi .

hiilineutraali_tehdas2

Läs mer