19 

Så här tar du ihop två maskor med överdragshoptagning. 

0