Storlek
60(70)80 cm
Färdigt plagg storlek
omkrets 54(58)64 cm
längd 28(30)34 cm
ärmens innerlängd 17(20)24 cm
Garnåtgång
Novita Puuvilla-bambu
(102) ljusblå 150(200)200 g och
(173) mörkblå knappt 100(100)100 g
Tillbehör
Stickor Novita nr 3 och 3½ eller enligt handlag
Tillbehör 5 stjärnknappar
Masktäthet
Sticksätt:
Resårstickning:
sticka *2 rm, 2 am*, upprepa *–*. På avigsidan sticka en rät maska ovanpå en rät maska och en avig ovanpå en avig maska.
Slätstickning:
sticka räta maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan.

Masktäthet:
23 m x 32 v slätstickning på de grövre stickorna = 10 cm
Designer
Minna Metsänen
Köp kit för detta mönster

Bakstycke

Lägg upp 66(70)74 m med det ljusblåa garnet på de gröv­re stickorna och sticka 1 varv rm på avigsidan. Börja med resårstickning genom att sticka 2 rm och sticka tills resåren mäter 4 cm. Sticka resårens sista varv genom att sticka am på avigsidan.

Byt till det mörkblåa garnet och fortsätt sedan med randig slätstickning genom att sticka turvis 4 varv med det mörkblåa och 4 varv med det ljusblåa garnet.

När arbetet mäter 17(18)21 cm sticka resten med det ljusblåa garnet. Sticka dock den sista mörkblåa randen klar. Minska för ärmhål i båda sidorna på vartannat varv 1x3(3)4, 1x2 m och 2(2)3x1 m = 52(56)56 m.

När ärmhålet mäter 10(11)12 cm flytta 24 m mitt bak t.ex. på en tråd för halsringning och sticka var sida om halsringningen för sig. Minska ännu 1x2 m vid halsringningen efter två varv och maska sedan av de resterande, dvs. 12(14)14 m för axel. Sticka andra sidan om halsringningen lika.

Vänster framstycke

Lägg upp 30(32)34 m med det ljusblåa garnet på de gröv­re stickorna och sticka 1 varv rm på avigsidan. Börja med resårstickning genom att sticka 2 rm och sticka tills resåren mäter 4 cm. Sticka resårens sista varv genom att sticka am på avigsidan.

Byt till det mörkblåa garnet och fortsätt sedan med randig slätstickning genom att sticka turvis 4 varv med det mörkblåa och 4 varv med det ljusblåa garnet.

När arbetet mäter 17(18)21 cm sticka resten med det ljus­blåa garnet och gör minskningar för ärmhål i höger sida på samma sätt som i bakstycket = 23(25)25 m.

När ärmhålet mäter 6(7)8 cm maska av för halsringning i framkanten (= vänster kant) på vartannat varv 1x4 m, 2x2 m, 3x1 m. Maska av på samma höjd som i bakstycket.

Höger framstycke

Sticka som vänster framstycke, men spegelvänt.

Ärmar

Lägg upp 42(44)48 m med det ljusblåa garnet på de tunna­re stickorna och sticka 1 varv rm på avigsidan. Sticka sedan resårstickning tills resåren mäter 3 cm. Sticka resårens sista varv genom att sticka am på avigsidan.

Byt till de grövre stickorna och det mörkblåa garnet. Fortsätt med randig slätstickning genom att sticka turvis 2 varv med det mörkblåa och 2 varv med det ljusblåa garnet.

OBS! När arbetet mäter 4(6)7 cm öka 1 m i båda sidorna. Upprepa ökningarna i båda sidorna med 4,5(3,5)4,5 cm mel­lanrum ännu 2(3)3 gånger = 48(52)56 m.

När arbetet mäter 17(20)24 cm maska av i båda sidorna på vartannat varv 1x4(5)5 m och 5(5)6x3 m. Maska sedan av de resterande m.

Sticka den andra ärmen lika.

Montering

Lägg ut delarna på ett jämnt underlag med avigsidan upp, fukta genom att spreja och låt torka.

Sy axelsömmarna.

Plocka upp 70(70)74 m med det ljusblåa garnet på de tun­nare stickorna runt halsringningen och sticka 2 cm resårstick­ning.

Plocka upp 64(68)80 m med det ljusblåa garnet på de tunna­re stickorna runt kanten av vänster framstycke och sticka 2 cm resårstickning. Maska av med am på rätsidan.

Markera nu för 5 knappar i denna kant med jämna mel­lanrum så att den nedersta hamnar 1 cm från fållen och den översta mitt i halsringningens resår. Sticka lika kant i det högra framstyckets kant och gör knapphål när resåren mäter 1 cm. Knapphål: gör ett omslag och sticka 2 rm ihop.

Sy sidosömmarna men sy inte ihop sidorna vid fållens resår så det skapas små sprund. Sy ihop ärmsömmarna och sy fast ärmarna i ärmhålen.

Sy fast knapparna.