Storlek
XS(S)M(L)XL(XXL)
Färdigt plagg storlek
omkrets 88(96)104(112)120(128) cm
längd 88(90)92(94)96(98) cm
ärmens innerlängd 39(40)41(42)42(43) cm
Garnåtgång
Novita Alpaca Wool
klippa 550(600)650(700)750(800) g
Tillbehör
Stickor:
Novita nr 4½ eller enligt handlag
Rundsticka (40 cm):
Novita nr 4½ för halsringningen
Masktäthet
Sticktekniker:
- Resårstickning:
sticka *1 rm, 1 am* och upprepa *–* hela varvet ut. Sticka en rät maska ovanpå en rät maska och en avig ovanpå en avig maska. - Slätstickning:
sticka räta maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan.
- Resårstickning runt:
sticka *1 rm, 1 am* och upprepa *–*.

Masktäthet:
20 m x 26 v slätstickning = 10 cm
Designer
Ronja Hakalehto
Köp kit för detta mönster

Bakstycke

Lägg upp 90(98)106(114)122(130) m och sticka 10 cm resårstickning. Sticka sedan slätstickning.

När arbetet mäter 69(70)71(72)73(74) cm, maska av för ärmhål i båda sidorna på vartannat varv
4(4)4(5)5(5)x2 m = 74(82)90(94)102(110) m.

När ärmhålet mäter 17(18)19(20)21(22) cm maska av för halsringning 20(20)20(22)22(22) m mitt bak och sticka var sida om halsringningen för sig.

Maska av 3x2 m på vartannat varv vid halsringningen och samtidigt 2x7(8)10(10)11(13) m och ännu 1x7(9)9(10)12(12) m för axel på vartannat varv.

Sticka andra sidan om halsringningen lika.

Framstycke

Lägg upp 90(98)106(114)122(130) m och sticka 10 cm resårstickning. Sticka sedan slätstickning.

När arbetet mäter 36(37)37(38)38(39) cm, sticka den första fickpåsen. Sticka 9(13)15(15)17(19) rm på rätvarvet, sticka nästa 24(24)24(26)26(26) m aviga (vid fickan) och vänd arbetet. Lägg upp 1 m till, sticka 24(24)24(26)26(26) am och lägg upp 1 m till. Vänd arbetet och sticka 26(26)26(28)28(28) am. Sticka slätstickning på dessa 26(26)26(28)28(28) m för fickpåse och sticka rätstickning på 1 m i båda sidorna.

När fickpåsen mäter 30(30)30(32)32(32) cm, sticka fickpåsens 2 första m räta ihop på rätvarvet, sticka 22(22)22(24)24(24) rm och sticka 2 rm ihop = 24(24)24(26)26(26) m. Vänd inte arbetet utan sticka framstyckets mellersta 24(24)28(32)36(40) m räta och sticka den andra fickpåsen som ovan, dvs. sticka nästa 24(24)24(26)26(26) m aviga och vänd arbetet. Lägg upp 1 m till, sticka 24(24)24(26)26(26) am för den ena ficköppningen och lägg upp 1 m till. Vänd arbetet och sticka 26(26)26(28)28(28) rm. Sticka slätstickning på dessa 26(26)26(28)28(28) m för den ena fickpåsen och sticka rätstickning på 1 m i båda sidorna.

När fickpåsen mäter 30(30)30(32)32(32) cm, sticka fickpåsens 2 första m räta ihop på rätvarvet, 22(22)22(24)24(24) rm och sticka 2 rm ihop = 24(24)24(26)26(26) m. Vänd inte arbetet utan sticka varvet ut. Fortsätt att sticka på alla m.

När arbetet mäter 69(70)71(72)73(74) cm, maska av för ärmhål i båda sidorna på vartannat varv 4(4)4(5)5(5)x2 m = 74(82)90(94)102(110) m.

När ärmhålet mäter 9(10)11(12)13(14) cm maska av för halsringning 16(16)16(18)18(18) m mitt bak och sticka var sida om halsringningen för sig.

Maska av 1x3 m, 2x2 m och 1x1 m på vartannat varv vid halsringningen.

När ärmhålet mäter 17(18)19(20)21(22) cm, maska av för axel 2x7(8)10(10)11(13) m och 1x7(9)9(10)12(12) m på vartannat varv.

Sticka andra sidan om halsringningen lika.

Ärmar

Lägg upp 40(40)42(44)46(48) m och sticka resårstickning tills resåren mäter 6 cm. Sticka sedan slätstickning.

När arbetet mäter 8 cm öka 1 m i båda sidorna. Gör ökningarna två m från kanten genom att sticka tråden mellan maskorna vriden rät. Upprepa ökningarna med 2,5(2)2(2)2(2) cm mellanrum ännu 12(14)15(16)17(18) gånger = 66(70)74(78)82(86) m.

När arbetet mäter 39(40)41(42)42(43) cm, maska av 5(5)5(6)6(6)x1 m i båda sidorna på vartannat varv. Maska av de resterande m.

Sticka den andra ärmen lika.

Montering

Lägg ut delarna på ett jämnt underlag med avigsidan upp, fukta genom att spreja och låt torka.

Sy axelsömmarna.

Halsringningens kant: Plocka upp 104(106)108(110)110(112) m runt halsringningen på en rundsticka och sticka resårstickning runt tills resåren mäter 2 cm. Maska av med resårstickning.

Sy fast ärmarna i ärmhålen.

Sy ihop sidosömmarna och ärmsömmarna.

Sy fickpåsarnas sidosömmar.