Storlek
62(74)86 cm
Färdigt plagg storlek
omkrets 62(66)70 cm
längd 54(59)64 cm
ärmens innerlängd 18(20)22 cm
Garnåtgång
Novita Niitty
200(200)250 g
Tillbehör
Rundsticka (80 cm) Novita nr 3½ och 4 eller enligt handlag

Tillbehör:
10 små knappar
Masktäthet
Sticksätt:
Slätstickning:
sticka räta maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan.
Resårstickning:
sticka *2 rm, 2 am* och upprepa *–* hela varvet ut. På avigsidan sticka en rät maska ovanpå en rät maska och en avig ovanpå en avig maska.
Slätstickning runt:
sticka räta maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan.

Masktäthet:
22 m och 30 varv slätstickning med de grövre stickorna = 10 cm
Designer
Sisko Sälpäkivi
Köp kit för detta mönster

Ben

Lägg upp 34(34)38 m på de tunnare stickorna för ben och börja med resårstickning på avigsidan genom att sticka 2 rm. Sticka 5 cm resårstickning.

Byt till de grövre stickorna, sticka slätstickning och minska 1 m på första varvet = 33(33)37 m. Markera den mellersta 1 m t.ex. med en olikfärgad tråd.

När du har stickat 2 varv slätstickning öka 1 m i båda sidorna och öka även 1 m på båda sidor om den markerade m (= sticka tråden mellan m vriden rät) = 37(37)41 m. Öka i båda sidorna på vartannat varv ännu 10(10)11x1 m och 5(6)6x2 m samt på båda sidor om den markerade m mitt i stycket ännu 7(8)8x1 m på vart 4:e varv = 91(97)103 m.

OBS! När du har ökat klart i båda sidorna och har avslutat ett avigvarv lämna kvar m och sticka det andra benet till samma punkt. Kom ihåg att börja det andra benet från samma ställe i randen som det första.

Kropp

Plocka upp båda benen på samma sticka och fortsätt att sticka runt. När du har ökat klart i sidorna finns det 182(194)206 m i arbetet.

När kroppen mäter ca 10(14)16 cm minska 1 m på båda sidor om de markerade m. Upprepa minskningarna ännu 11(11)12 gånger på vart 4:e varv = 134(146)154 m.

När kroppen mäter ca 26(30)33 cm fördela arbetet i två delar. Det finns nu 67(73)77 m i fram- och bakstycket.

Bakstyckets överdel

Fortsätt att sticka på bakstyckets 67(73)77 m och maska av för ärmhål i båda sidorna på vartannat varv 1x3(4)4 m och 4(5)5x1 m = 53(55)59 m.

När ärmhålet mäter 12(13)14 cm maska av för halsringning 29(29)31 m mitt bak och sticka var sida om halsringningen för sig.

När ärmhålet mäter 13(14)15 cm maska av de resterande 12(13)14 m för axel.

Sticka andra sidan om halsringningen lika och fortsätt att sticka från samma ställe i randen som på andra sidan.

Framstyckets överdel

Fortsätt att sticka på framstyckets 67(73)77 m och maska av för sprund 5 m mitt fram på första varvet. Sticka först andra sidan om sprundet och maska av för ärmhål på vartannat varv 1x3(4)4 m och 4(5)5x1 m = 24(25)27 m.

När sprundet mäter 7(8)9 cm maska av för halsringning på vartannat varv vid sprundets kant 1x4(4)5 m, 1x3 m, 1x2 m och 3x1 m. När ärmhålet mäter 13(14)15 cm maska av de resterande 12(13)14 m för axel.

Sticka andra sidan om sprundet lika och fortsätt att sticka från samma ställe i randen som på andra sidan.

Ärmar

Lägg upp 32(36)38 m på de tunnare stickorna och sticka resårstickning tills resåren mäter 5 cm. Byt till de grövre stickorna, sticka slätstickning och öka i båda sidorna först på vart 4:e varv 7(10)11x1 m och ännu på vartannat varv 3(0)0x1 m = 52(56)60 m.

När arbetet mäter 18(20)22 cm maska av i båda sidorna på vartannat varv 1x3(4)4 m och 4(5)5x1 m. Maska av de resterande m.

Sticka den andra ärmen lika och börja sticka från samma ställe i randen som i den andra ärmen.

Montering

Lägg ut stycket på ett jämnt underlag med avigsidan upp, fukta genom att spreja och låt torka.

Sy axelsömmarna.

Halsringning

Plocka upp 70(74)74 m runt halsringningen på de tunnare stickorna och sticka 2,5 cm resårstickning. Maska av med resårstickning.

Sprundets knapplister: Plocka upp m på de tunnare stickorna längs sprundets vänstra sida så att antalet m är delbart med 4 + 2. Sticka 2,5 cm resårstickning och maska av med resårstickning. Markera för knapphål i remsan så att det översta hamnar ca 1,5 cm från överkanten och de resterande 2 knappar med 3 cm mellanrum under det första. Sticka en likadan remsa längs knappsprundets andra sida och gör knapphål vid markeringarna när remsan mäter ca 1 cm. Knapphål: Sticka 2 rm ihop och gör ett omslag.

Sy ihop ärmsömmarna och sy fast ärmarna i ärmhålen (passmarkeringarna med rött i mönstret).

Grenens knapplister: Plocka upp m på de tunnare stickorna längs bakstyckets gren så att antalet m är delbart med 4 + 2 m. Se till att kanten inte stramar åt. Sticka 2,5 cm resårstickning och maska av med resårstickning. Markera för knapphål i remsan så att de närmast kanten hamnar ca 1,5 cm från benöppningen och de resterande 5 knapparna med jämna mellanrum.

Sticka en likadan remsa längs framstyckets gren och gör knapphål vid markeringarna när resåren mäter 1 cm. När resåren mäter ca 2,5 cm maska av med resårstickning.

Sy fast knapparna.