Storlek
S(M)L(XL)
Färdigt plagg storlek
omkrets 100(108)116(124) cm
längd 52(54)57(60) cm
ärmens innerlängd 43(44)45(46) cm
Garnåtgång
Novita Nordic Wool
mossa 500(550)600(650) g
Tillbehör
Rundsticka (80 cm):
Novita nr 3½ och
Novita nr 4½–5 eller enligt handlag

Virknål:
Novita nr 4 till nopporna

Tillbehör:
7 knappar
Masktäthet
Stickteknker:
- Resårstickning:
sticka *1 am, 1 rm*, upprepa *–*. På avigsidan sticka en rät maska ovanpå en rät maska och en avig ovanpå en avig maska.
- Slätstickning:
sticka räta maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan.
- Noppor:
virka stolpar (st) enligt diagrammet och beskrivningen.

Masktäthet:
17 m x 23 v slätstickning på de grövre stickorna = 10 cm

Designer
Lea Petäjä
Köp kit för detta mönster

Fram- och bakstycke 

Stickas i ett stycke fram till ärmhål, öppet fram. Lägg upp 183(199)211(223) m på den tunnare rundstickan och börja med resårstickning på avigsidan: sticka *1 am, 1 rm* och upprepa *–* hela varvet ut.

Byt till den grövre rundstickan när resåren mäter 2 cm och sticka slätstickning.

När arbetet mäter 13(14)14(15) cm, markera sidosömmarna t.ex. med en olikfärgad tråd så att det finns 46(50)53(56) m i båda sidorna för framstyckena och 91(99)105(111) m i mitten för bakstycket. 

Börja med minskningar för sida på nästa rätvarv: sticka rätvarvet tills det finns 3 m kvar före markeringen, sticka 2 rm ihop, 2 rm, gör en överdragshoptagning (= lyft 1 rm utan att sticka den, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade), sticka tills det finns 3 m kvar före nästa markör, sticka 2 rm ihop, 2 rm, gör en överdragshoptagning och sticka hela varvet ut. Upprepa minskningarna som ovan ännu 2 gånger med 3,5 cm mellanrum. Det finns 171(187)199(211) m i arbetet.

När arbetet mäter 30(31)33(35) cm, börja med noppor från varv 1 i diagram I: sticka 1 m slätstickning, upprepa zon A 3 gånger (= 42 m), sticka 0(8)14(20) m slätstickning, upprepa zon B 3 gånger (= 42 m), sticka 1 mittenmaska, upprepa zon C 3 gånger (= 42 m), sticka 0(8)14(20) m slätstickning, upprepa zon D 3 gånger (= 42 m) och sticka 1 m slätstickning. Sticka och virka varv 2–26 vid strukturstickningen och upprepa sedan varv 23–26.

OBS! När arbetet mäter 33(34)36(38) cm, fördela arbetet i tre delar: sticka nästa rätvarv tills det finns 3(5)6(9) m kvar före första markören, maska av för ena ärmhål
nästa 6(10)12)19 m, fortsätt att sticka tills det finns 3(5)6(9) m kvar före andra markören, maska av för andra ärmhålet nästa 6(10)12)19 m och sticka hela varvet ut. Flytta högra framstyckets 40(42)44(44) m och bakstyckets 79(83)87(87) m t.ex. på en tråd.

Överdel av vänster framstycke

Fortsätt att sticka på vänstra framstyckets 40(42)44(44) m.

När ärmhålet mäter 11(12)13(14) cm, flytta 9(9)10(10) m i framkanten, dvs. vänster sida, t.ex. på en tråd för halsringning. Minska 4x1 m på vartannat varv vid halsringningen.

När ärmhålet mäter 19(20)21(22) cm maska av 27(29)30(30) m för axel. 

Överdel av höger framstycke

Sticka som överdelen av vänster framstycke, men spegelvänt. 

Bakstyckets överdel

Fortsätt att sticka på bakstyckets 79(83)87(87) m.

När ärmhålet mäter ca 18(19)20(21) cm och du har avslutat varv 26 i diagrammet maska av för halsringning 25(25)27(27) m mitt bak på nästa varv, dvs. varv 23 i diagrammet, och sticka var sida om halsringningen för sig.

Sticka varv 24–26 och maska av 27(29)30(30) m för axel.

Sticka den andra axeln på samma sätt.

Ärmar

Lägg upp 43(45)45(47) m på den tunnare rundstickan och sticka resårstickning tills resåren mäter 3 cm. Byt till den grövre rundstickan och sticka slätstickning.

När arbetet mäter 12(13)11(9) cm öka 1 m i båda sidorna. Upprepa ökningarna ännu 6(7)9(10) gånger med 4,5(4)3,5(3,5) cm mellanrum = 57(61)65(69) m.

När arbetet mäter 34(36)37,5(40) cm, sticka slätstickning i båda sidorna och börja med noppmönstret på 45 m mitt i stycket från varv 1 i diagram II. Mitten har markerats med pil i diagrammets nederkant, räkna därifrån var mönstret börjar. Sticka slätstickning i båda sidorna och sticka och virka varv 2–26 i diagrammet vid noppmönstret. Maska av. 

Sticka den andra ärmen lika.

Montering

Lägg ut delarna på ett jämnt underlag med avigsidan upp, fukta genom att spreja och låt torka. 

Sy axelsömmarna. 

Halsringningens kant: Flytta m från väntar runt halsringningen på den tunnare rundstickan. Sticka på rätvarvet de 9(9)10(10) m som väntar runt det högra framstyckets halsringning, plocka dessutom upp 71(73)73(75) m runt halsringningen med hjälp av garnet och sticka de 9(9)10(10) m som väntar runt det vänstra framstyckets halsringning = 89(91)93(95) m. Sticka 2,5 cm resårstickning och maska av med resårstickning.

Kant av vänster framstycke: Plocka upp runt ärmhålet på rätsidan med hjälp av garnet 19 m per 10 cm på den tunnare rundstickan. Antalet maskor måste vara delbart med 2 + 1 m. Börja med resårstickning på avigsidan: sticka 2 am, 1 rm, *1 am, 1 rm*, upprepa *–* och sticka 2 am. Sticka 4 cm resårstickning och maska av med resårstickning.

Markera för knappar i kanten som du nyss stickade så att den översta hamnar 2,5 cm från överkanten, den understa 2 cm från fållen och resten med jämna mellanrum.

Sticka högra framstyckets kant på samma sätt men gör knapphål vid markeringarna när resåren mäter 1,5 cm. Knapphål: gör ett omslag och sticka 2 m ihop.

Sy ihop ärmsömmarna och sy fast ärmarna i ärmhålen, enligt de röda markeringarna i mönstret.  

Sy fast knapparna.