Storlek
Skostorlek: 38
Garnåtgång
7 Bröder Aurora 200 g (826) sol och 7 Bröder 50 g naturvitt (010)
Tillbehör
Novita nr 3½ eller enl handlag
Masktäthet
Sticksätt:

Resår i rundv: *2 rm, 2 am*, upprepa *-*.

Spetsmönster: Sticka enl diagrammet.

Slätstickning i rundv: Sticka alla v rätt.

Masktäthet: 21 m slätstickning = 10 cm.
Designer
Minna Metsänen
Köp kit för detta mönster

Lägg på strumpstickorna med naturvitt upp 64 m och fördela på fyra stickor så här 20, 12, 12 och 20 m. Byte av v sker mellan st I och IV.

Sticka i rundv resår så här: 1 am, *2 rm, 2 am*, upprepa *-*. På varje st är den första m avig. När arbetet mäter 3 cm, byt till Aurora garnet samt fortsätt i spetsmönster och slätstickning så här: sticka 9 m spetsmönster börjande från pilen på 1:a v i diagr, 14 m slätst, 18 m spetsmönster, 14 m slätst och 9 m spetsmönster från diagr högra kant. Fortsätt att sticka i denna indelning. Sticka först v 1 och upprepa därefter v 2-9.

När skaftet mäter 15 cm, börja minska för vaden på var sida om spetsranden mitt bak, som stickas på st I och IV, så här: Sticka från början av v 9 m enl diagr, sticka 2 rm ihop och fortsätt tills det återstår 11 m på v, gör 1 öhpt (= lyft 1 m ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och sticka de resterande 9 m enl diagr. Upprepa hopt på samma sätt 1 gång på följ 8:e v och sedan 6 ggr vart 4:e v. På varje st återstår nu 12 m.

Fortsätt i samma mönsterindelning tills skaftet mäter ca 35 cm och det sist stickade v är v 9 i diagr. Börja sticka hällappen genom att sticka m från st I över på st IV = 24 m. De övriga m vilar. Vänd arb, byt till vitt garn och sticka förstärkt sticksätt: Varv 1: lyft den 1:a m ostickad, och sticka de övriga m avigt. Vänd arb. Varv 2: *lyft 1 m ostickad, sticka 1 rm*, upprepa *-* ytterl 11 ggr. Upprepa v 1 och 2 totalt 12 ggr (= 24 v). Sticka ytterl avigsidans v.

Sticka därefter hoptagningarna under hälen så här: fortsätt i samma förstärkta sticksätt. Sticka från hällappens högra kant tills det i den andra kanten återstår 9 m. Sticka 1 öhpt och vänd arb. Lyft 1 m ostickad, sticka 6 am, 2 am ihop, vänd arb. Lyft 1 m ostickad, sticka tills det återstår 8 m, 1 öhpt. Fortsätt på detta sätt så att m i vardera sidan minskar och det hela tiden är 8 m på mitten. När samtl m i sidorna är slut, fördela hällappens m på 2 st (4 + 4 m). Ta av det vita garnet och sticka återstoden av strumpan med Aurora garnet.

Plocka från hällappens vänstra kant med den lediga stickan upp 12 m + 1 m mellan stickorna. Sticka de upplockade m vridet rätt över på st I. Sticka spetsmönster med m på st II och III börjande från v 2 i diagr. Plocka upp 1 m mellan stickorna + 12 m från hällappens högra kant och sticka dem vridet rätt över på st IV. Fortsätt att sticka med dessa 58 m, fortsättningsvis spetsmönster med m på st II och III samt slätst med de övriga m.

Sticka samtidigt vristens kilhoptagningar så här: sticka 2 rm ihop i slutet av st I samt 1 öhpt i början av st IV. Upprepa hoptagningarna vartannat v tills det på samtl st återstår 12 m.

Fortsätt i mönster och slätst tills foten mäter 19 cm eller når över lilltån. Sticka därefter tåhoptagningarna så här: Sticka i slutet av st I och III 2 rm ihop, 1 rm samt i början av st II och IV 1 rm, 1 öhpt. Fortsätt med spetsmönstret så länge som möjligt och då m i spetsmönstret tar slut fortsätt med 2 am mitt på slätstickningen. Upprepa hoptagningarna vartannat v tills det återstår 6 m på varje st. Upprepa därefter varje v tills totalt 8 m återstår. Ta av garnet, trä genom m och fäst väl.

Sticka den andra strumpan på samma sätt.

 

Montering

Ånga lätt upp strumporna.