Storlek
Skostorlek ca 22(30)38
Garnåtgång
Novita Pilvi
50(100)100 g
Tillbehör
Rundsticka:
Novitas set med rundstickor (4, 5, 6 mm) nro 4 puikot och 100 cm kabel.
Masktäthet
Sticktekniker:
- Resårstickning runt:
sticka *2 rm, 2 am*, upprepa *–*.
- Slätstickning runt:
sticka räta maskor på varje varv.

Masktäthet:
18,5 m slätstickning = 10 cm

Magic loop-teknik
Med magic loop-tekniken kan du sticka saker med en liten diameter, som sockor och vantar, genom att sticka rundstickning med en lång rundsticka (100 cm) i stället för strumpstickor. Antalet maskor i det stickade plagget fördelas jämnt så att den hälften av maskorna som är i tur att stickas är på stickan och de resterande maskorna bakom arbetet på kabeln. I båda sidorna, mellan maskorna, hänger en extra länk av kabeln.
Den största nyttan av magic loop-tekniken får du genom att sticka båda sockorna, vantarna eller ärmarna samtidigt. På så sätt kan du sticka för fyra stickor genom att byta sticka en gång. När du stickar två saker samtidigt, kan du använda antingen två nystan eller början och slutet av samma nystan.
Designer
Tiina Aaltonen
Köp kit för detta mönster

Lägg upp

Lägg upp 28(36)44 m med tråden inifrån nystanet för socka 1 och lägg dessutom upp 28(36)44 m med tråden från ovansidan av nystanet för socka 2 .

Fördela m för socka 1 jämnt [14(18)22 m och 14(18)22 m] genom att dra ut kabeln mellan m så att den formar en länk och fördela m för socka 2 jämnt genom att dra ut kabeln mellan m så att den formar en länk (bild 1).

Vik m för socka 1 dubbelt och dra tråden fram bakom arbetet (bild 2).

Skaft

Sticka resårstickning med *2 rm, 2 am* och upprepa *–* så många gånger som det behövs fram till länken (bild 3).

Flytta de stickade m till kabeln och dra de resterande m för socka 1 från kabeln till stickan. Fortsätt med resårstickning hela varvet ut och lämna kvar tråden för socka 1. Dra tråden för socka 2 fram bakom arbetet, sticka resårstickning med *2 am, 2 rm* och upprepa *–* så många gånger som det behövs fram till länken (bild 4).

Flytta de stickade m till kabeln, dra de resterande m för socka 2 från kabeln till stickan och fortsätt med resårstickning hela varvet ut.

Fortsätt att sticka resårstickning runt för båda sockor på samma sätt i 9(11)13 cm (bild 5).

Hälkappa 1

Börja med hälkappa för socka 1 genom att sticka första halvan av m för socka 1 med resårstickning [= 14(18)22 m]. Lämna kvar de resterande m (bild 6).

Vänd arbetet och börja med förstärkt stickning på m för hällappen för socka 1:

Varv 1: (avigsidan) lyft 1:a m utan att sticka den (tråden på avigsidan) och sticka de övriga m aviga. Vänd arbetet.

Varv 2: (rätsidan) *lyft 1 m utan att sticka den, tråden på avigsidan, sticka 1 rm*, upprepa *–* hela varvet ut. Vänd arbetet.

Upprepa varv 1–2 totalt 7(9)11 gånger [= 14(18)22 varv].

Häl

Sticka ännu avigvarvet och börja med minskningar för hälbotten för socka 1: fortsätt med förstärkt stickning. Sticka rätvarvet i hälkappan tills det finns 5(7)8 m kvar på vänster sticka. Gör en överdragshoptagning (= lyft 1 rm utan att sticka den, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och vänd arbetet. Lyft 1:a m utan att sticka den, sticka 4(4)6 am och sticka följande 2 am ihop, vänd arbetet. Lyft 1 m utan att sticka den, sticka tills det finns 4(6)7 m kvar, gör en överdragshoptagning. Fortsätt på samma sätt så att sidomaskorna minskar hela tiden och mittenmaskorna förblir lika många, dvs. 6(6)8 m. När sidomaskorna tar slut, sticka ännu rätvarvet med förstärkt stickning (bild 7).

Plocka upp 1 m mellan hälkappan och kabeln och 7(9)11 m i hälkappans vänstra sida på vänster sticka. Sticka de upplockade m vridna räta, dvs. genom bakre maskbågen, på höger sticka. Trä hälen på kabeln, dra ut kabeln till en länk och flytta 14(18)22 m i framsidan av socka 1 till vänster sticka. Sticka räta maskor (bild 8).

Hälkappa 2

Sticka 14(18)22 m i framsidan av socka 2 räta. Trä m på kabeln och börja med hälkappa för socka 2 genom att sticka m för andra sidan av socka 2 med resårstickning [= 14(18)22 m]. Lämna kvar de resterande m.

Vänd arbetet. Sticka hälkappan och minskningarna för hälbotten på samma sätt som i socka 1. När sidomaskorna tar slut, sticka rätvarvet med förstärkt stickning.

Plocka upp 1 m mellan hälkappan och kabeln och 7(9)11 m i hällappens vänstra sida på vänster sticka. Sticka de upplockade m vridna räta, dvs. genom bakre maskbågen, på höger sticka. Trä hälen på kabeln.

Flytta 14(16)20 m i hälsidan av socka 1 på vänster sticka. *Plocka upp 7(9)11 m i höger sida om hälkappan + 1 m mellan kabeln och hälkappan Sticka de upplockade m vridna räta på höger sticka. Sticka de resterande m i hälsidan räta*, dra ut kabeln till en länk och flytta framsidans m på vänster sticka. Sticka m för båda sockornas framsida räta. Flytta m i hälsidan av socka 2 på vänster sticka och upprepa *–* (bild 9).

Hälkil

Fortsätt med slätstickning runt turvis ett varv för socka 1 och för socka 2. Börja samtidigt med hälkilen: gör en överdragshoptagning i socka 1 i början av hälsidan (= lyft 1 rm utan att sticka den, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och sticka 2 rm ihop i slutet av hälsidan. Sticka ännu m för framsidan.

Sticka m för framsidan i socka 2, gör en överdragshoptagning i början av hälsidan och sticka 2 rm ihop i slutet av hälsidan.

Sticka 1 mellanvarv, gör ett minskningsvarv som ovan, sticka 2 mellanvarv, ett minskningsvarv, 3 mellanvarv osv. Sluta med minskningar när det finns 14(18)22 m kvar på båda sockornas hälsidor.

Fortsätt med slätstickning runt turvis ett varv i socka 1 och socka 2 tills sulan mäter 12(15)20 cm eller lilltån täcks.

Börja sedan med minskningar för avslutning genom bandhoptagningar:

Minskningsvarv 1: sticka 1 rm i början av socka 1, gör en överdragshoptagning, sticka 8(12)16 rm, sticka 2 rm ihop, 2 rm, gör en överdragshoptagning, sticka 8(12)16 rm, sticka 2 rm ihop och 1 rm.

Gör minskningar i socka 2 på samma sätt. Sticka 1 mellanvarv i båda sockorna.

Minskningsvarv 2: sticka 1 rm i början av socka 1, gör en överdragshoptagning, sticka 6(10)14 rm, sticka 2 rm ihop, 2 rm, gör en överdragshoptagning, sticka 6(10)14 rm, sticka 2 rm ihop och 1 rm.

Gör minskningar i socka 2 på samma sätt. Sticka 1 mellanvarv i båda sockorna.

På varje minskningsvarv minskas 4 m av båda sockorna. Upprepa minskningarna på samma sätt på vartannat varv tills det finns 8 m kvar i båda sockorna. Klipp av garnet, dra genom maskorna och fäst väl.