Storlek
34(38)42
Färdigt plagg storlek
Schuhgrösse 34(38)42
Garnåtgång
Novita Muumitalo
(007) Mumintroll knappt 100(100)100 g,
(176) Mårran knappt 100(100)100 g och
(099) Stinky lite
Tillbehör
Strumpstickor:
Novita nr 3–3½ eller enligt handlag

Masktäthet
Sticktekniker:
- Resårstickning runt:
sticka *2 rm, 2 am* och upprepa *–*.
- Slätstickning runt:
sticka räta maskor på varje varv.
- Mönsterstickning runt:
sticka slätstickning enligt diagrammet och beskrivningen.
- Slätstickning runt:
sticka räta maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan enligt beskrivningen. Använd separata nystan för varje färg och snurra alltid de olikfärgade garnen runt varandra på avigsidan där färgen byts för att undvika hål.

Masktäthet:
25 m slätstickning = 10 cm

Designer
Minttu Wikberg
Köp kit för detta mönster

Vänster socka

Lägg upp 60(64)72 m med färgen Mårran och fördela maskorna på fyra stickor, 15(16)18 m på varje. Varvet byts mellan sticka I och IV. 

Sticka 6(8)8 varv resårstickning runt. Sticka ännu 1 varv rm och öka samtidigt 4(4)2 m med jämna mellanrum = 64(68)74 m. 

Skaft

Börja med randig slätstickning från varv 1 i diagrammet och sticka mönsterrapporten på 64(68)74 m. Sticka varv 2–6 i diagrammet.

Fortsätt med ränderna och mönstren intarsia runt från varv 7 i diagrammet: *vänd arbetet, gör ett omslag och sticka am på avigsidan, följ diagrammet vid figuren. Sticka i slutet av varvet sista m och omslaget från början av varvet aviga ihop. Vänd arbetet, gör ett omslag och sticka rm på rätsidan.

Följ diagrammet vid figuren. Sticka i slutet av varvet sista m och omslaget ihop genom överdragshoptagning (= lyft 1 rm utan att sticka den, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade).* Upprepa *–* och sticka varv 8–60 i diagrammet. 

OBS! Sticka hatten av färgen Stinky och figuren av färgen Mumintrollet intarsia. Konturer, käpp och ögon broderas i arbetet i efterhand. 

Minska i storlek 34 och 38 på varv 26, 36, 42, 46, 52 och 56 diagrammet 1 m enligt följande: gör ett omslag i början av varvet, sticka 2 rm ihop och när det finns 3 m kvar på varvet, gör en överdragshoptagning och sticka ännu i slutet av varvet sista m och omslaget från början av varvet ihop genom överdragshoptagning. 

Minska i storlek 42 på varv 16, 26, 36, 42, 46, 52 och 56 diagrammet 1 m enligt följande: gör ett omslag i början av varvet, sticka 2 rm ihop och när det finns 3 m kvar på varvet, gör en överdragshoptagning och sticka ännu i slutet av varvet sista m och omslaget från början av varvet ihop genom överdragshoptagning. 

 Efter minskningarna finns det 52(56)60 m kvar i arbetet. Fördela m på fyra stickor, 13(14)15 m på varje. 

Hälkappa

Börja med hälkappan genom att sticka m från sticka I på sticka IV räta = 26(28)30 m. Lämna kvar de resterande m. Vänd arbetet och börja med förstärkt stickning med färgen Mårran:

Varv 1: (avigsidan) lyft 1 m utan att sticka den (tråden på avigsidan) och sticka de övriga m aviga. Vänd arbetet. 

Varv 2: (rätsidan) *lyft 1 m utan att sticka den, tråden på avigsidan, sticka 1 rm*, upprepa *–* hela varvet ut. Vänd arbetet. 

Upprepa varv 1–2 totalt 13(14)15 gånger = 26(28)30 varv. 

Häl

Sticka avigvarvet och börja med minskningar för hälbotten: fortsätt med samma förstärkta stickning som tidigare. Sticka rätvarvet i hälkappan tills det finns 10(10)11 m kvar. Gör en överdragshoptagning (= lyft 1 rm utan att sticka den, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och vänd arbetet. Lyft 1:a m utan att sticka den, sticka 6(8)8 am och sticka följande 2 am ihop, vänd arbetet. Lyft 1:a m utan att sticka den, sticka tills det finns 9(9)10 m kvar, gör en överdragshoptagning. Fortsätt på samma sätt så att sidomaskorna minskar hela tiden och mittenmaskorna förblir lika många, dvs. 8(10)10 m. När sidomaskorna tar slut, fördela hälens m på två stickor, 4(5)5 m på varje.  

Börja sticka med färgen Mumintrollet och sticka 4(5)5 m vänster om hälen räta. Plocka upp 13(14)15) m på den lediga stickan i hälkappans vänstra sida + 1 m mellan hälkappan och sticka II och sticka de upplockade m med färgen Mumintrollet vridna räta, dvs. genom bakre maskbågen. Sticka rm på sticka II och III. Plocka 14(15) m i höger sida om hälkappan + 1 m mellan sticka III och hällappen. Sticka de upplockade m vridna räta och hälkappans 4(5)5 m räta. 

Hälkil

Fortsätt med ränder på alla 62(68)72 m, dvs. sticka turvis 5 varv med färgen Mumintrollet och 5 varv med färgen Mårran . Börja samtidigt med minskningar för kil: sticka de sista två m på sticka I ihop räta och gör en överdragshoptagning i början av sticka IV. Upprepa minskningarna på vartannat varv tills det finns totalt 52(56)60 m i arbetet. Fördela 13(14)15m på varje sticka. 

När sulan mäter 17(20)22 cm eller lilltån täcks, sticka i storlek 34 och 42 2 rm ihop i slutet av varje sticka. Det finns nu 12(14)14 m på varje sticka.

Börja med minskningar för avslutning genom att sticka 2 rm ihop i mitten och i slutet av varje sticka = 40(48)48 m. Sticka 4(5)5 mellanvarv och upprepa minskningarna i mitten och i slutet av varje sticka = 32(40)40 m. Sticka 3(4)4 mellanvarv och upprepa minskningarna = 24(32)32 m. Mellan varje minskningsvarv minskas alltid 1 mellanvarv. Fortsätt
med minskningar på samma sätt tills det finns 8 m kvar. 

Klipp av garnet, dra det genom maskorna, dra åt och fäst väl. 

Höger socka

Sticka som vänster socka, randig men utan Muminpappa-figuren.

Montering

Brodera Muminpappans konturer och käppen med färgen Stinky med maskstygn som imitera maskor. Brodera ännu ögon med 2-trådigt garn av färgen Stinky med korta efterstygn. Sy pupiller med färgen Stinky med knutstygn. 

Ånga sockorna lätt.