Storlek
S(M/L)XL
Färdigt plagg storlek
omkrets 120(132)144 cm
längd 67(69)71 cm
ärmens innerlängd 45(46)47 cm
Garnåtgång
Novita Natura
naturvitt 650(750)800 g
Tillbehör
Rundsticka (80 cm):
Novita nr 5 eller enligt handlag

Rundsticka (80 cm):
Novita nr 5 till halsen

Strumpstickor:
Novita nr 5 till ärmarna
Masktäthet
Sticktekniker:
- Resårstickning runt:
sticka *1 rm, 1 am*, upprepa *–*.
- Patent runt:
Varv 1:
sticka *1 rm, gör ett omslag (omsl) och lyft 1 am utan att sticka den*, upprepa *–* hela varvet ut.
Varv 2:
*gör ett omsl och lyft 1 am utan att sticka den, sticka omsl och nästa m aviga ihop*, upprepa *–* hela varvet ut.
Varv 3:
*sticka omsl och 1 m räta ihop, gör ett omsl och lyft 1 am utan att sticka den*, upprepa *–* hela varvet ut. Upprepa varv 2–3.
- Patent fram och tillbaka:
Varv 1 (rätsida):
sticka 1 rm, *sticka omsl och nästa m räta ihop, gör ett omsl och lyft 1 am utan att sticka den*, upprepa *–* tills det finns 2 m kvar, sticka ett omsl och nästa m räta ihop och 1 rm.
Varv 2 (avigsida):
sticka 1 rm, *gör ett omsl och lyfts 1 am utan att sticka den, sticka omsl och nästa m räta ihop*, upprepa *–* tills det finns 2 m kvar, gör ett omsl och lyft 1 am utan att sticka den och sticka 1 rm.
- Framstyckets mittenmönster:
Varv 1 (rätsidan):
sticka 3 rm ihop med omslag (= 2 m minskas), sticka patent på nästa 5 m, sticka omsl och 1 m räta ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samma m en gång till (= 2 m ökas), sticka patent på nästa 3 m som tidigare, sticka omsl och 1 m räta s ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samma m en gång till (= 2 m ökade), sticka patent på nästa 5 m som tidigare, sticka nästa 3 m ihop med omslag som överdragshoptagning (= lyft omsl och rm räta utan att sticka dem, sticka nästa 2 m med omslag räta ihop och dra den lyfta m över de stickade = 2 m minskas).
Varv 2 (avigsida):
*gör ett omsl och lyfts 1 m utan att sticka den, sticka 1 rm*, upprepa *–* tills det finns 1 m kvar, gör ett omsl och lyft 1 m utan att sticka den.

Masktäthet:
14 m x 38 v patentstickning på de grövre stickorna = 10 cm

OBS!
Fram- och bakstycket stickas runt upp till ärmhålen. Ärmarna stickas från ärmhål till mudd runt.
Designer
Sari Nordlund
Köp kit för detta mönster

Fram- och bakstyckets nederdel

Lägg upp 172(188)204 m, sätt en maskmarkör i början av varvet och börja med resårstickning runt: sticka *1 rm, 1 am* och upprepa *–* hela varvet ut.

Sticka 2 cm resårstickning och sätt en till maskmarkör på sista varvet 86(94)102 m från den första maskmarkören (= andra sidan). Det finns 86(94)102 m i fram- och bakstycket.

Fortsätt med patent runt på alla m.

När arbetet mäter 30(31)32 cm och du har avslutat varv 2 i patenten, börja med fållens patent: 

Startvarv: *sticka patent som tidigare på nästa 2(6)10 m, sticka omsl och 1 m räta ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samma m rät en gång till (= 2 m ökas), sticka patent som tidigare på nästa 5 m, sätt en maskmarkör, sticka nästa 3 m ihop med överdragshoptagning (= lyft omsl och rät m räta utan att sticka dem, sticka nästa 2 m med omslag räta ihop och dra den lyfta m över de stickade = 2 m minskas), sticka patent som tidigare tills det finns 12(16)20 m kvar före nästa maskmarkör, sticka nästa 3 m räta ihop med omslag (= 2 m minskas), sätt en maskmarkör, sticka patent som tidigare på nästa 5 m, sticka omsl och 1 m räta ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samma m en gång till (= 2 m ökas), och sticka patent fram till nästa maskmarkör och sticka förbi maskmarkören*, upprepa *–* en gång. Sticka 3 varv patent på alla m.

Mönstervarv 1: *sticka patent tills det finns 6 m kvar före nästa maskmarkör, sticka omsl och 1 m räta ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samma m en gång till (= 2 m ökas), sticka patent som tidigare på nästa 5 m, sticka förbi maskmarkören, sticka nästa 3 m ihop med överdragshoptagning (= 2 m minskas), sticka patent som tidigare tills det finns 3 m kvar före nästa maskmarkör, sticka nästa 3 m räta ihop med omslag (= 2 m minskas), sticka förbi maskmarkören, sticka patent som tidigare på nästa 5 m, sticka omsl och 1 m räta ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samma m en gång till (= 2 m ökas), och sticka patent fram till nästa maskmarkör och sticka förbi maskmarkören*, upprepa *–* en gång. Sticka 3 varv patent på alla m.

Upprepa mönstervarv 1 på vart 4:e varv ännu 8 gånger. Fortsätt sedan genom att sticka patent (du kan ta bort alla maskmarkörer förutom de som är i början av varvet och vid sidan).

När arbetet mäter 43(44)45 cm och du har avslutat varv 3 vid patenten, fördela arbetet i två delar på nästa varv: sticka nästa varv tills du har stickat 1 m efter nästa maskmarkör, flytta 3 m som du nyss stickat t.ex. på en säkerhetsnål för ärmhål (1 rm, 1 am och 1 rm) och ta samtidigt bort maskmarkören vid sidan. Fortsätt att sticka tills du har stickat 1 m efter nästa maskmarkör, flytta 3 m som du nyss stickat t.ex. på en säkerhetsnål för andra ärmhålet och ta samtidigt bort maskmarkören i början av varvet. Det finns 83(91)99 m på fram- och bakstycket. Lämna kvar bakstyckets m.

Framstycke

Fortsätt med patent fram och tillbaka på framstyckets 83(91)99 m och börja med överdelens patent:

Mönstervarv 1 (rätsidan av patenten som stickas fram och tillbaka): sticka 1 rm, fortsätt med patent på 28(32)36 m, sticka nästa 3 m räta ihop med omslag (= 2 m minskas), sätt en maskmarkör, sticka patent på nästa 5 m som tidigare, sticka omsl och 1 m räta ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samma m en gång till (= 2 m ökas), sticka patent på nästa 7 m (= de mellersta 7 m i arbetet), sticka omsl och 1 m räta ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samma m en gång till (= 2 m ökas), sticka patent på nästa 5 m som tidigare, sätt en maskmarkör, sticka nästa 3 m ihop med omslag som överdragshoptagning (= 2 m minskas), sticka patent tills det finns 1 m kvar på varvet och sticka 1 rm. Sticka rätstickning på 1 m i båda sidorna och patent på de övriga m fram och tillbaka i 5 varv.

Mönstervarv 2 (rätsidan): sticka patent som tidigare tills det finns 3 m kvar före nästa maskmarkör, sticka nästa 3 m räta ihop med omslag (= 2 m minskas), sticka förbi maskmarkören, sticka patent på nästa 5 m som tidigare, sticka omsl och 1 m räta ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samtidigt samma m en gång till (= 2 m ökas), sticka patent tills det finns 6 m kvar före nästa maskmarkör, sticka omsl och 1 m räta ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samma m en gång till (= 2 m ökas), sticka patent på nästa 5 m som tidigare, sticka förbi maskmarkören, sticka nästa 3 m ihop med omslag som överdragshoptagning (= 2 m minskas), sticka patent och sista 1 m rät. Sticka rätstickning på 1 m i båda sidorna och patent på de övriga m i 5 varv. 

Sticka mönstervarv 2 på vart 6:e varv ännu 2 gånger och sedan ännu 1 varv patent. Det finns nu 35 m mellan maskmarkörerna.

Mittenmönstret i framstyckets överdel:

Varv 1 (rätsidan): sticka patent fram till nästa maskmarkör, sticka förbi maskmarkören, sticka patent på nästa 7 m som tidigare, sätt en maskmarkör, sticka varv 1 i mittenmönstret (se mönstren) på nästa 21 m, sätt en maskmarkör, sticka patent hela varvet ut. 

Varv 2 (avigsidan): sticka 1 varv patent på avigsidan.

Varv 3 (rätsidan): *sticka patent fram till nästa maskmarkör, sticka förbi maskmarkören*, upprepa *–* en gång, sticka varv 1 i mittenmönstret (se mönstret) på nästa 21 m, sticka förbi maskmarkören, sticka patent hela varvet ut.

Varv 4 (avigsidan): sticka 1 varv patent på avigsidan.

Varv 5 (rätsidan): sticka patent som tidigare tills det finns 3 m kvar före nästa maskmarkör, sticka nästa 3 m räta ihop med omslag (= 2 m minskas), sticka förbi maskmarkören, sticka patent på nästa 5 m som tidigare, sticka omslg och 1 m räta ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samma m en gång till (= 2 m ökas), sticka patent fram till nästa maskmarkör (OBS! Första gången bara 1 m, nästa gång 3 m osv.), sticka förbi maskmarkören, sticka varv 1 i mittenmönstret (se mönstren) på nästa 21 m, sticka förbi maskmarkören, sticka patent tills det finns 7 m kvar före nästa maskmarkör (OBS! Första gången bara 1 m, nästa gång 3 m osv.), sticka omsl och 1 m räta ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samma m en gång till (= 2 m ökas), sticka patent fram till nästa maskmarkör, sticka förbi maskmarkören, sticka nästa 3 m med omslag ihop som överdragshoptagning (= 2 m minskas), sticka patent hela varvet ut.

Varv 6 (avigsidan): sticka 1 varv patent på avigsidan.

Varv 7 (höger sida): sticka som varv 3.

Varv 8 (avigsidan): sticka 1 varv patent på avigsidan.

Upprepa varv 3–8 tills ärmhålet mäter 15(16)17 cm och du har avslutat ett avigvarv.

På nästa varv (rätsidan): *sticka nästa varv tills det finns 1 m kvar före 2:a maskmarkören och sticka m rät. Lämna kvar m till vänster och ta bort maskmarkören. Vänd arbetet, sticka 1 rm och sticka avigvarvet. 

Fortsätt att sticka patent på rätsidans 31(35)39 m och fortsätt samtidigt med minskningar runt maskmarkören som är kvar och med ökningar på vart 6:e varv som tidigare. Maska samtidigt av 3x2 m på vart 4:e varv vid halsringningen. 

När ärmhålet mäter 22(23)24 cm, maska av 25(29)33 m för axel.

Sticka andra sidan om halsringningen lika.

Bakstycke

Fortsätt med patent fram och tillbaka på bakstyckets 83(91)99 m och börja med överdelens patent:

Mönstervarv 1 (rätsidan av patenten som stickas fram och tillbaka): sticka 1 rm, fortsätt med patent på 28(32)36 m, sticka nästa 3 m räta ihop med omslag (= 2 m minskas), sätt en maskmarkör, sticka patent på nästa 5 m som tidigare, sticka omsl och 1 m räta ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samma m en gång till (= 2 m ökas), sticka patent på nästa 7 m (= de mellersta 7 m i arbetet), sticka omsl och 1 m räta ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samma m en gång till (= 2 m ökas), sticka patent på nästa 5 m som tidigare, sätt en maskmarkör, sticka nästa 3 m ihop med omslag som överdragshoptagning (= 2 m minskas), sticka patent tills det finns 1 m kvar på varvet och sticka 1 rm. Sticka rätstickning på 1 m i båda sidorna och patent på de övriga m fram och tillbaka i 5 varv.

Mönstervarv 2 (rätsidan): sticka patent som tidigare tills det finns 3 m kvar före nästa maskmarkör, sticka nästa 3 m räta ihop med omslag (= 2 m minskas), sticka förbi maskmarkören, sticka patent på nästa 5 m som tidigare, sticka omsl och 1 m räta ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samtidigt samma m en gång till (= 2 m ökas), sticka patent tills det finns 6 m kvar före nästa maskmarkör, sticka omsl och 1 m räta ihop, släpp inte m från vänster sticka, gör ett omslag och sticka samma m en gång till (= 2 m ökas), sticka patent på nästa 5 m som tidigare, sticka förbi maskmarkören, sticka nästa 3 m ihop med omslag som överdragshoptagning (= 2 m minskas), sticka patent och i slutet av varvet 1 rm. Sticka rätstickning på 1 m i båda sidorna och patent på de övriga m fram och tillbaka i 5 varv.

Sticka mönstervarv 2 på vart 6:e varv tills ärmhålet mäter 20(21)22 cm och du har avslutat ett avigvarv. Maska av för halsringning de mellersta 29 m på nästa rätvarv och sticka var sida om halsringningen för sig. Maska av 1x2 m vid halsringningen efter att ha stickat 4 varv. 

När ärmhålet mäter 22(23)24 cm, maska av 25(29)33 m för axel.

Sticka andra sidan om halsringningen lika.

Sy axelsömmarna.

Ärmar

Plocka upp m med hjälp av garnet på de grövre strumpstickorna: börja från ärmhålets nederdel och plocka upp 2 m till vänster (1 am och 1 rm) av de tre m som lämnats kvar på en rundsticka, plocka dessutom upp 59(61)63 m runt ärmhålet med hjälp av garnet och sticka den 1 rm som lämnades kvar rät). Sätt en maskmarkör början av varvet och sticka patent runt: 

Varv 1: gör ett omslag (omsl) och lyft 1 am utan att sticka den, sticka omsl och 1 m räta ihop, *gör ett omslag (omsl) och lyft 1 am utan att sticka den, sticka 1 rm*, upprepa *–* hela varvet ut. 

Varv 2: *sticka omsl och nästa m aviga ihop, gör ett omsl och lyft 1 am utan att sticka den*, upprepa *–* hela varvet ut. 

Varv 3: *gör ett omsl och lyft 1 am utan att sticka den, sticka omsl och 1 m räta ihop*, upprepa *–* hela varvet ut. Upprepa varv 2–3.

När ärmen mäter 2,5 cm och du har avslutat varv 2 vid patenten, minska 1 m på båda sidor om stället där varvet byts: sticka 1 m från början av varvet, sticka 3 rm ihop med omslag (= 2 m minskas), sticka patent tills det finns 3 m kvar på varvet och sticka dem ihop med omslag som överdragshoptagning (= 2 m minskas). Varvet minskades med 4 m och det finns 58(60)62 m i arbetet.

Upprepa minskningarna enligt ovan ännu 5 gånger med 6 cm mellanrum (varv 3 vid patenten) = 38(40)42 m.

När ärmen mäter 41(42)43 cm och du har avslutat varv 2 vid patenten, sticka nästa varv: *sticka omsl och 1 m räta ihop, sticka 1 am*, upprepa *–* hela varvet ut. Sticka resårstickning runt tills resåren mäter 4 cm. Maska av med resårstickning.

Sticka den andra ärmen lika.

Montering

Halsringningens kant: Flytta m vid halsringningen på den korta rundstickan och plocka dessutom upp m med hjälp av garnet så att det finns totalt 78(80)82 m i arbetet. Sticka resårstickning runt så att de rm som väntat mitt fram fortsätter som rm och am som am. 

När kanten mäter 3 cm maska av löst med resårstickning. 

OBS! Om du vill, kan du göra halsringningen dubbel, sticka i så fall 6 cm resårstickning och maska av löst med resårstickning. Vik halsringningens kant dubbel och sy fast på avigsidan.

Ånga tröjan i form. Fäst garnändarna.

15_vintern2019_monster-02.jpg

Magazine:

Novita Vintern 2019 -magasin