Storlek
32/34(36/38)39/41
Garnåtgång
Novita Venla
saffran 50(knappt 100 g)knappt 100 g
kol 50(50)knappt 100 g
Tillbehör
Strumpstickor:
Novita nr 3 eller enligt handlag

Masktäthet
Sticktekniker:
- Resårstickning runt:
sticka *1 rm, 1 am*, upprepa *–*.
- Slätstickning runt:
sticka räta maskor på varje varv.
- Mönsterstickning runt:
sticka slätstickning enligt diagrammet och beskrivningen.

Masktäthet:
30 m x 32 v mönsterstickning = 10 cm

OBS! Om tråden på avigsidan löper över mer än 3 m, linda trådarna runt varandra med några maskors mellanrum. Variera stället där du lindar trådarna på olika varv.
Designer
Sari Nordlund
Köp kit för detta mönster

Lägg upp

Lägg upp 50(60)70 m på de tunnare stickorna med det kolfärgade garnet och fördela maskorna på fyra stickor. Sticka resårstickning runt tills resåren mäter 2,5 cm och sticka 1 varv rm. 

Skaft

Börja med mönsterstickning från varv 1 i diagrammet och upprepa mönsterrapporten på 10 m 5(6)7 gånger. Sticka varv 2–40 i diagrammet och upprepa sedan varv 1–40. Se till att masktätheten förblir relativt lös och gör långa lösa trådar lösare samtidigt som du stickar.

När skaftet mäter 14(15)16 cm, markera hälen som stickas efteråt: sticka de första 25(30)35 m med en olikfärgad tråd. Flytta m tillbaka till vänster sticka och sticka dem en gång till enligt nästa varv i diagrammet. Fortsätt med mönstret tills sockan mäter 12(13)16 cm från hälen eller 8(9)10 cm kortare än den önskade längden på fotbladet. Klipp av det saffranfärgade garnet och fortsätt genom att sticka 1 varv rm med det kolfärgade garnet.

Minskningar för tån genom bandhoptagningar: sticka 1 rm och 2 rm ihop i början av sticka I och III och gör en överdragshoptagning (= lyft 1 m utan att sticka den, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade) och sticka 1 rm i slutet av sticka II och IV. Upprepa minskningarna som ovan på vartannat varv ännu 6(8)10 gånger = 22(24)26 m. 

Fördela de resterande m jämnt på två stickor, så att det finns 11(12)13 m i ovansidan och 11(12)13 m i sulan. Sy m ihop med maskstygn. 

Häl

Ta bort markeringstråden i hälen och plocka upp 25(30)35 m längs hälöppningens över- och nederkant samt 2 extra m i hälens båda sidor = 54(64)74 m. Fördela m jämnt på fyra stickor så att varvet byts mitt i hälens sida (mellan de 2 extra m) = 27(32)37 m på båda sidor om hälen. Sticka 2 varv slätstickning med det kolfärgade garnet. 

Börja med minskningar för häl: sticka 1 rm och 2 rm ihop i början av sticka I och III och sticka en överdragshoptagning och 1 rm i slutet av sticka II och IV. Gör minskningar som ovan ännu 6(8)10 gånger på vartannat varv = 26(28)30 m. Fördela de resterande m jämnt på två stickor, så att det finns 13(14)15 m på båda sidor om hälen. Sy m ihop med maskstygn. 

Sticka den andra sockan lika.

Montering

Ånga sockorna lätt.