Storlek
En storlek
Färdigt plagg storlek
Mössans omkrets ca 54 cm
Garnåtgång
Novita Natura
naturvitt och
lera 50 g
Tillbehör
Strumpstickor:
Novita nr 6 eller enligt handlag
Masktäthet
Sticktekniker:
- Resårstickning runt:
sticka *1 rm, 1 am* och upprepa *–*.
- Patentstickning med två färger runt:
Varv 1 med naturvitt:
sticka *1 rm, gör ett omslag (omsl) och lyft 1 m utan att sticka den*, upprepa *–* hela varvet ut.
Varv 2 med lera:
*gör ett omsl och lyft 1 m utan att sticka den, sticka omsl och nästa m aviga ihop*, upprepa *–* hela varvet ut.
Varv 3 med naturvitt:
*sticka omsl och 1 m räta ihop, omsl och lyft 1 m utan att sticka den*, upprepa *–* hela varvet ut.
Upprepa varv 2–3.

Masktäthet:
12 m patentstickning med två färger = 10 cm

Designer
Minna Metsänen
Köp kit för detta mönster

Börja här

Lägg upp 72 m på strumpstickor med dubbelt naturvitt garn och fördela maskorna på fyra stickor, 18 m på varje. Sticka 1 varv resårstickning runt. Klipp av det andra naturvita garnet. 

Börja sedan med patent med två färger runt från varv 1 med naturvitt i diagram I enligt följande: 

Varv 1 med naturvitt: Sticka *1 rm, gör ett omslag (omsl) och lyft 1 m utan att sticka den*, upprepa *–* hela varvet ut.

Varv 1 med lera: *gör ett omsl och lyft 1 m utan att sticka den, sticka omsl och nästa m aviga ihop*, upprepa *–* hela varvet ut.

Varv 2 med naturvitt: *sticka omsl och 1 m räta ihop, omsl och lyft 1 m utan att sticka den*, upprepa *–* hela varvet ut. 

Varv 2 med lera: *gör ett omsl och lyft 1 m utan att sticka den, sticka omsl och nästa m aviga ihop*, upprepa *–* hela varvet ut.

Fortsätt att sticka på samma sätt, dvs. 1 varv med naturvitt och 1 varv med lera för varje varv.

När du har stickat varv 5 med naturvitt, börja med flätvridningar på nästa varv, dvs. på varv 5 med lera. Sticka mönstret på 18 m på varje sticka: sticka 5 m, plocka upp nästa 4 m på en hjälpsticka bakom arbetet (den lyfta m och omslaget räknas som en maska), sticka 4 m på vänster sticka, sticka de 4 m som väntar på hjälpstickan och resten av m på stickan. 

Sticka därefter varv 6 med naturvitt. Sticka från varv 6 (med lera) till varv 12 (naturvitt) och upprepa sedan varven som markerats med hakparentes i höger sida av diagrammet 4 gånger. Det finns 5 flätvridningar i arbetet.   

Sticka patent med två färger tills mössan mäter 20 cm och du har avslutat ett varv med lera. Börja minska från varv 1 med naturvitt i diagram II.

Minskningsvarv: *Lyft rm och omslaget (omsl) räta utan att sticka dem, sticka 2 nästa m räta ihop och dra den lyfta m över de ihopstickade. Sticka tills det finns 4 m kvar på stickan. Lyft rm och omsl räta utan att sticka dem, sticka nästa m rät, dra den lyfta m över den stickade. Flytta m till vänster sticka och dra den 2:a m över m som flyttats och sticka den sista m*.  Upprepa *–* på varje sticka. Varvet minskades med 16 m och det finns nu 56 m i arbetet. Sticka 3 mellanvarv, dvs. turvis 1 varv med lera och naturvitt. Upprepa minskningsvarvet på vart 4:e varv ännu 2 gånger, dvs. sticka varv 3 och 5 med naturvitt. Sticka ännu varv 5 med lera enligt diagrammet. Det finns 24 m i arbetet, 6 m/sticka. 

Sticka 1 varv med naturvitt så att du alltid stickar rm och omslaget räta ihop och am avig. Sticka sedan 2 rm ihop genom bakre maskbågen hela varvet ut = 12 m. 

Klipp av garnet och dra genom maskorna med hjälp av en nål. Dra igen hålet och fäst väl.

Montering

Ånga mössan lätt.