Storlek
Skostorlek: ca 30(38)46
Färdigt plagg storlek
Length of the foot 20[25:31] cm
Garnåtgång
Novita Nalle 100(100)150 g
Tillbehör
Novita nr 3 eller enligt handlag
Masktäthet
Sticksätt: Resår: *2 rm, 2 am*, upprepa *-*.
Slätstickning i rundv: Sticka alla v rätt.

Masktäthet: 24 m slätstickning = 10 cm
Designer
Novita
Köp kit för detta mönster

Börja här

Lägg upp 48(56)64 m på strumpstickorna och fördela m jämnt på fyra st = 12(14)16 m på var. Byte av v mellan st I och IV. Sticka 12(14)16 resår i rundv.

Hällappen 

Sticka för hällappen m på st I i resår över på st IV (= 24(28)32 m), låt de övriga m vila. Vänd arb och sticka förstärkt sticksätt så här: Varv 1: (avigsidan) lyft 1:a m ostickad (garnet på avigan) och sticka de övriga m avigt. Varv 2: *lyft 1 m ostickad, garnet bakom arb, 1 rm*, upprepa *-* ytterl 11(13)15 ggr. Vänd. Upprepa v 1 och 2 totalt 12(14)16 ggr (= 24(28)32 v).

Hällappen

Sticka avigsidans v och därefter hoptagningarna under hälen: (fortsätt i samma förstärkta sticksätt) Sticka på rätsidan tills 9(10)11 m återstår på vänster st, 1 öhpt (= lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade), vänd. Lyft 1:a m ostickad, sticka 6(8)10 am, 2 am ihop, vänd. Lyft 1 m ostickad, sticka tills det återstår 8(9)10 m på v, 1 öhpt, vänd. Fortsätt på samma sätt tills m i vardera sidan minskats bort och endast 8(10)12 m återstår på mitten. Fördela m på två st, 4(5)6 m på vardera st.

Plocka därefter med den lediga st upp 12(14)16 m utmed hällappens vänstra kant + 1 m mellan hällappen och st II. Sticka de upplockade m vridet rätt. Sticka m på st II och III rätt. Plocka upp 12(14)16 m utmed hällappens högra kant + 1 m mellan hällappen och st III, sticka m vridet rätt och hällappens 4(5)6 m rätt på st IV.

Kilhoptagningarna

Fortsätt i slätstickade rundv med alla 56(68)78 m och sticka kilhoptagningarna så här: sticka 2 rm ihop i slutet av st I och 1 öhpt i början av st IV. Sticka 1 mellanvarv och upprepa hoptagningarna. Upprepa hoptagningarna vartannat varv tills det på samtliga stickor återstår 12(14)16 maskor.

Fortsätt i slätst tills sulan mäter 15(20)25 cm eller strumpan når över lilltån. Sticka därefter hoptagningarna för tån.

Bandhoptagning

Sticka i slutet av st I och III 2 rm ihop, 1 rm samt i början av st II och IV 1 rm, 1 öhpt. Upprepa hopt vartannat v tills det på varje st återstår 5(6)7 m. Minska därefter varje v tills 8 m återstår. Ta av tråden, trä genom m, dra till och fäst väl.

Stjärnhoptagning

Sticka 2 rm ihop på mitten och i slutet av varje st. Sticka 4(5)6 mellanv och upprepa hopt på mitten och i slutet av varje st = 32(40)48 m. Sticka 3(4)5 mellanv och upprepa hopt = 24(32)40 m. Fortsätt på detta sätt med ett mellanv mindre mellan hoptagningsv tills det återstår 8 m. Ta av tråden, trä genom m, dra till och fäst väl.