Storlek
30(38)46
Färdigt plagg storlek
Hela sulans längd 20(25)31 cm
Garnåtgång
Novita 7 Bröder 150(150)200 g
Tillbehör
Strumpstickor: Novita nr 3½ eller enligt handlag
Masktäthet
Sticksätt: Resår: *2 rm, 2 am*, upprepa *-*.
Slätstickning i rundv: Sticka alla v rätt.

Masktäthet: 21 m slätstickning = 10 cm
Designer
Novita
Köp kit för detta mönster

Börja här

Lägg upp 40(48)56 m på strumpstickorna och fördela m jämnt på fyra st = 10(12)14 m på var. Byte av v mellan st I och IV. Sticka 12(14)16 resår i rundv.

Hällappen

Sticka för hällappen m på st I i resår över på st IV (= 20(24)28 m), låt de övriga m vila. Vänd arb och sticka förstärkt sticksätt så här: Varv 1: (avigsidan) lyft 1:a m ostickad (garnet på avigan) och sticka de övriga m avigt. Varv 2: *lyft 1 m ostickad, garnet bakom arb, 1 rm*, upprepa *-* v ut. Vänd. Upprepa v 1 och 2 totalt 10(12)13 ggr (= 20(24)26 v).

Hoptagningarna under hälen

Sticka avigsidans v och därefter hoptagningarna under hälen: (fortsätt i samma förstärkta sticksätt) Sticka på rätsidan tills 7(9)10 m återstår på vänster st, 1 öhpt (= lyft 1 m rätt ostickad, sticka 1 rm och dra den lyfta m över den stickade), vänd. Lyft 1:a m ostickad, sticka 6(6)8 am, 2 am ihop, vänd. Lyft 1 m ostickad, sticka tills det återstår 6(8)9 m på v, 1 öhpt, vänd. Fortsätt på samma sätt tills m i vardera sidan minskats bort och endast 8(8)10 m återstår på mitten. Fördela m på två st, 4(4)5 m på vardera st.

Plocka därefter med den lediga st upp 10(12)14 m utmed hällappens vänstra kant + 1 m mellan hällappen och st II. Sticka de upplockade m vridet rätt. Sticka m på st II och III rätt. Plocka upp 10(12)14 m utmed hällappens högra kant + 1 m mellan hällappen och st III, sticka m vridet rätt och hällappens 4(4)5 m rätt på st IV.

Kilhoptagningarna

Fortsätt i slätstickade rundv med alla 50(58)68 m och sticka kilhoptagningarna så här: sticka 2 rm ihop i slutet av st I och 1 öhpt i början av st IV. Sticka 1 mellanvarv och upprepa hoptagningarna. Upprepa hoptagningarna vartannat varv tills det på samtliga stickor återstår 10(12)14 maskor.

Fortsätt i slätst tills sulan mäter 15(20)25 cm eller strumpan når över lilltån. Sticka därefter hoptagningarna för tån.

Bandhoptagning

Sticka i slutet av st I och III 2 rm ihop, 1 rm samt i början av st II och IV 1 rm, 1 öhpt. Upprepa hopt vartannat v tills det på varje st återstår 5(6)7 m. Minska därefter varje v tills 8 m återstår. Ta av tråden, trä genom m, dra till och fäst väl.

Stjärnhoptagning

Sticka 2 rm ihop på mitten och i slutet av varje st = 32(40)48 m. Sticka 3(4)5 mellanv och upprepa hopt på mitten och i slutet av varje st = 24(32)40 m. Sticka 2(3)4 mellanv och upprepa hopt = 16(24)32 m. Fortsätt på detta sätt med ett mellanv mindre mellan hoptagningsv tills det återstår 8 m. Ta av tråden, trä genom m, dra till och fäst väl.