Baby´s Felted Slippers Novita Joki (River), Novita Syksy 2015

Yarn:

Novita Natura

Magazine:

LOPPUUNMYYTY Novita Syksy 2015 -lehti