Ostoskori

Ostoskori

Novita ja ympäristö

novita_ja_ymparisto1

NOVITA JA YMPÄRISTÖ

Arvojemme mukaisesti haluamme olla tekstiilialan edelläkävijöiden joukossa myös ilmastoasioissa. Haluamme myös opastaa kuluttajaa tekemään vastuullisempia valintoja tarjoamalla ekologisempia vaihtoehtoja. Vuoden 2019 alussa päätimme aloittaa omien vastuullisuustavoitteidemme määrittelyn. Olimme tehneet vastuullista työtä jo vuosikymmenet, mutta toiminnastamme puuttui tavoitteellisuus. Nykyisen vastuullisuusstrategiamme mukaisesti haluamme toiminnallamme ensin tiedostaa olemassa olevan tilanteen, sen jälkeen vähentää negatiivisten ympäristövaikutustemme määrää ja vasta aivan lopuksi kompensoida sen, mitä emme pysty muuten vähentämään.

novita_ja_ymparisto2

Hiilineutraali Novita

 

Vuodesta 2017 hiilijalanjälkemme on pienentynyt huomattavasti, sillä ryhdyimme tehtaallamme käyttämään enemmän biokaasua ja tuulivoimalla tuotettua EKOenergiaa. Vuonna 2018 vuosittainen hiilijalanjälkemme määriteltiin olevan 607 tonnia vuodessa, mikä on Novitan toiminnan laajuuteen nähden poikkeuksellisen pieni luku. Tämä luku ei sisällä raakamateriaalin tuotannosta aiheutuvia päästöjä. Vuoden 2020 alussa Novita julkaisi lyhyen aikavälin tavoitteen olla hiilineutraali yritys saman vuoden aikana. Saavutimme tämän tavoitteen pienentämällä hiilijalanjälkeämme muun muassa seuraavin tavoin:

- Langan värjäyksessä syntyvä lämpö otetaan talteen ja sillä lämmitetään uusien värjäyserien tarvitsema vesi.

- Novita-lankojen tuotannossa käytettävät viimeistely- ja värjäysaineet noudattavat EU:n REACH-lainsäädännön vaatimuksia. Tuotantoomme pyritään valitsemaan biohajoavia sekä vähiten haitallisia tai allergisoivia värjäysaineita.

- Pääosa Novitan villasta tulee läheltä, Iso-Britanniasta ja Norjasta.

- Kouvolan tehdas käyttää tuulivoimalla tuotettua, EKOenergia-merkittyä sähköä. Lankojen viimeistelyvaiheessa käytetään kotimaista biokaasua. Tehtaamme tuotantojätteen määrä on vähäinen ja kaikki toiminnasta syntyvä jäte kierrätetään.

Jäljelle jäävän hiilijalanjäljen Novita hyvittää osallistumalla aurinkoenergiahankkeeseen Intiassa tukeakseen luonnon uusiutumista. Päästöjen hyvittäminen tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen kompensoimista estämällä vastaavan määrän päästöjä syntymästä muualla, esimerkiksi sijoittamalla uusiutuvan energian hankkeisiin, kuten olemme tehneet. Kompensaatiomme on vapaasti luettavissa Gold Standard -päästövähennysrekisterissä osoitteessa registry.goldstandard.org.

Tulevaisuuden tavoitteita

 

Vastuullisuustyömme on jo saanut kansainvälisellä tasolla tunnustusta, mutta työ vastuullisuuden parissa jatkuu edelleen joka ikinen päivä. Työtä ja tavoitteita riittää pitkälle tulevaisuuteen. Seuraava suuri tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki Novitan käyttämät raaka-aineet ja pakkausmateriaalit olisivat uusiutuvia tai kierrätettäviä. Muita tulevaisuuden tavoitteitamme ovat mm.

- kaiken lentoliikennematkustuksen kompensointi vuoteen 2025 mennessä

- tuotteissamme käytetyn kierrätettävän materiaalin määrän kasvattaminen

- akryylin ja muovia sisältävien kuitujen korvaaminen kierrätyskuiduilla tai muilla vastuullisemmilla kuiduilla

- luonnonkuitujen lisääminen tuotevalikoimaamme

- sertifioitujen materiaalien käytön lisääminen

- useampiin hyväntekeväisyys- ja luonnonsuojeluprojekteihin osallistuminen

 

Hiilijalanjäljen kompensointi on myös jatkossa vahva osa vastuullisuustyötämme. Haluaisimme tulevaisuudessa osallistua enemmän lähialueiden luontopohjaisiin kompensaatiohankkeisiin, kuten metsityshankkeisiin. Tuotantoketjumme läpinäkyvyys on myös sellainen vastuullisuuden osa-alue, jota haluamme kehittää. Lisäksi toivomme, että tulevaisuudessa jokainen yhteistyökumppaneistamme sitoutuu BSCI-standardin mukaiseen sopimukseen.

novita_ja_ymparisto3

Lue lisää aiheesta