Stipendiohjelman kautta edistetään ja tuetaan Kommerserådet F. Feirings stipendifond –rahaston alkuperäisen tavoitteen mukaisesti villateollisuutta.

Rahastosta voidaan myöntää stipendejä villateollisuuden palveluksessa oleville insinööreille, teknikoille, tuotesuunnittelijoille, muotoilijoille ja opiskelijoille, joiden opiskelu johtaa pätevöitymiseen villateollisuuden eri sektorien tehtävissä sekä johtokunnan harkinnan mukaan villateollisuuden tuotantoa, markkinointia ja muuta toimintaa edistäviin tarkoituksiin.

 

Hakuaika

Seuraava stipendien hakuaika on syksyllä 2019, tarkempi ajankohta ilmoitetaan syyskuun 2019 lopussa. Stipendiohjelmasta tiedotetaan suoraan oppilaitoksiin sekä Novita Oy:n verkkosivuilla ja LinkedInissä.

Hakeminen

Haku tapahtuu sähköisesti ja hakemukset jätetään sähköisellä hakulomakkeella täältä. Hakemuksessa on selvitettävä

 

  • Hakijan yleiset tiedot (henkilötiedot, osoite, opinnot ja työkokemus)

  • Tutkimus- ja kehityssuunnitelma sekä sitä koskeva kustannusarvio

  • Anottavan stipendin suuruus sekä käyttötarkoitus

  • Selvitys siitä, millä tavoin tutkimus hyödyttää alaa

Hakemusten käsittely

Hakemuksista tehdään yhteenveto, jonka pohjalta Tex-Inno ry:n hallitus päättää stipendiaateista joulukuun 2018 kokouksessa.

Maksaminen

Stipendistä 60 % maksetaan työn alussa, ja loput 40 % maksetaan, kun stipendiaatti on täyttänyt vaaditut velvoitteet.

 

Muut ehdot        

  • Stipendin kohteena oleva toiminta on aloitettava viimeistään vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä

  • Stipendejä ei myönnetä edellisenä vuonna aloitetun tutkimuksen tekemiseen.

  • Stipendiaatin on jätettävä Tex-Inno ry:lle selvitys apurahan käytöstä viimeistään neljän kuukauden kuluttua stipendin kohteena olevan toiminnan päättymisestä

  • Tex-Inno ry:llä on oikeus saada kopio kirjallisesta tutkimusaineistosta liittojen arkistoon, sekä käyttää aineistoa edunvalvontatarkoituksessa sekä viestinnässään mm. verkkosivuillaan. Liitoilla on oikeus lainata tutkimustuloksia. Tarvittaessa käyttöoikeuksista tehdään erillinen sopimus.

Mikäli opinnäytetyö ei toteudu tai stipendin ehtoja ei täytetä, yhdistys on oikeutettu perimään apurahan takaisin.