Novita-lehden ja novitaknits.com -verkkopalvelun asiakasrekisteri

Novita Oy:n asiakasrekisterissä ylläpidetään Novita-lehden ja Novitan verkkopalvelu novitaknits.comin asiakasrekisteriä. Tämän lisäksi rekisteriä käytetään Novitan viestinnässä asiakassuhteiden hoitamiseen sekä yhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietojen perusteella asiakkaat saavat käyttäjäoikeuksia ja etuja novitaknits.com -palvelussa.

Rekisteriin tallennetut henkilökohtaiset tiedot voi tarkastaa henkilötietolain mukaisesti. Ohjeet rekisteritietojen tarkastamiseen löytyvät kohdasta 9.

Rekisteriseloste (14.10.2014 alkaen)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Novita Oy
Posti- ja käyntiosoite: Kiviaidankatu 2 A, 00210 HELSNKI
Novitan asiakaspalvelu: 0108 06320 ja 05 7443 335

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Erika Appelström

3. Rekisterin nimi

Novita-lehden ja novitaknits.com -verkkopalvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään Novitan asiakasrekistereitä. Lisäksi tämän rekisterin mukaisten tietojen käsittelyn tarkoituksena on Novitan asiakassuhteiden hoitaminen, etujen ja palveluiden tuottaminen, markkinointi sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Asiakastietoja voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseen, ellei asiakas ole sitä erikseen kieltänyt. 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:

    etu- ja sukunimet, syntymäaika, sukupuoli, kieli, markkinoinnin esto, asiakasnumero, asiakkuuden alkamis- ja voimassaoloaika, henkilökohtaiset verkkopalvelun tunnukset, harrastamisen ja kiinnostuksen kohteet

Yhteystiedot:

    vakituinen postiosoite, laskutusosoite, kotikunta, maakoodi, matkapuhelin, sähköpostiosoite, markkinointilupa sähköpostiin

Palvelut ja tilaukset:

    tieto tilatuista palveluista (mm. uutiskirjeet), ostot ja tilausten status novitaknits.com -verkkokaupassa
    

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan tekemästä Novita-lehtitilauksesta sekä novitaknits.com -verkkopalvelusta ja asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Nimi-, osoite- ja kuolintietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu Novitan ulkopuolelta tulevilta yhteydenotoilta palomuureilla.

Ainoastaan määrätyillä Novita Oy:n työntekijöillä ja Novitan kumppaniyrityksillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Asiakas voi tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella, Asiakkaan allekirjoittamalla pyynnöllä, joka Asiakkaan tulee toimittaa Novitalle osoitteeseen Novita Oy, asiakasrekisteri/hallinto, Kiviaidankatu 2 A, 00210 HELSINKI. Tietoja voi tarkistaa ja päivittää www.novitaknits.com -verkkopalvelussa, henkilökohtaisessa I Knit -käyttäjäprofiilissa.