Tehtaamme käy EKOenergia-sähköllä

Novitan tehdas käyttää EKOenergia-merkittyä sähköä, jonka tuotantomuoto on tuulivoima. EKOenergia on eurooppalainen ympäristömerkki sähkölle. EKOenergia-merkitty sähkö on 100% uusiutuvaa. Sähköntuotannolle on lisäksi asetettu EKOenergian kriteereissä tarkat ympäristövaatimukset ja osa sähkön myyntivoitoista käytetään uusiutuvan energian projektien rahoittamiseen.

Vaikka käytämme langan valmistuksen eri vaiheissa paljon energiaa ja vettä, pystymme hyödyntämään värjäyksessä syntyvän lämmön. Lämpö otetaan talteen ja sillä lämmitetään uusien värjäyserien tarvitsema vesi, mikä vähentää ympäristön kuormittamista.

Olemme vaihtaneet LED-lamppuhin osassa tehdastamme ja tavoitteenamme on vaihtaa kokonaan LED-lamppuihin. Lajittelemme tehtaalla syntyvät jätteet tehokkaasti ja kierrätämme muovijätteen.

Lisäksi pyrimme entisestään karsimaan tuotteidemme pakkausjätettä, mahdollistamaan pakkausmateriaalien parempaa kierrätettävyyttä ja valitsemaan kestävän kehityksen kannalta parempia pakkausmateriaaleja ja -tapoja.