VOIMASSA 13.10.2017 ALKAEN

Näitä ehtoja sovelletaan kuluttaja-asiakkaiden ja Novita Oy:n ( ”Novita”) väliseen kauppapaikan käyttöä koskevaan suhteeseen. Luomalla kauppapaikkaan osto- tai myynti-ilmoituksen hyväksyt nämä ehdot ja annat suostumuksesi alla kuvattuun henkilötietojen ja viestien käsittelyyn.

 

Kauppapaikan käyttö 

Novitan kauppapaikka on tarkoitettu yksityishenkilöiden Novita-langoista käsinneulottujen ja/tai -virkattujen töiden osto- ja myyntipaikaksi. Osto- tai myynti-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö (kuluttaja), jolla on toimiva sähköpostiosoite. Osto- tai myynti-ilmoituksen luominen tapahtuu oman I knit –profiilin kautta. Novita pidättää oikeuden poistaa epäasialliset ilmoitukset. Kaikki pyydetyt tiedot tulee antaa oikeina ja ajantasaisina. Jos yhteystietosi myöhemmin muuttuvat, päivitäthän ne ilmoitukseesi, tai poistat ilmoituksesi kokonaan ja luot halutessasi uuden.

 

Myyjän vastuu

Myyjän vastuulla on toimittaa ostajalle sovitussa ajassa, sovitun hintainen ja sovitunlainen neuletyö. Myyjä on vastuussa työn laadusta ja siitä, että työssä on käytetty ennakkoon ilmoitettuja tai ostajan kanssa sovittuja materiaaleja. Toimituskulut lisätään aina työn hinnan päälle, ellei myyjä ole muuta ilmoittanut. Myyjän on suositeltavaa etukäteen ilmoittaa ostajalle lopullinen toimitushinta työn arvioidun painon ja sovitun toimitustavan mukaisesti. Maksun suorittamisen ajankohta ja lopullinen maksun suorittaminen, sekä valmiin neuletyön toimittaminen ovat täysin myyjän ja ostajan vastuulla.

 

Ostajan vastuu

Ostajan vastuulla on kertoa tarvittavalla tarkkuudella haluttu neulemalli, koko ja materiaali/väri. Ostaja voi vapaamuotoisessa ilmoituksessaan myös kertoa, kuinka paljon hän on halukas maksamaan valmiista neuletyöstä. Ostajan vastuulla on suorittaa sovittu maksu (neuletyö + toimitusmaksu) sovitun neuletyön ja toimitustavan mukaisesti. Maksun suorittamisen ajankohta ja lopullinen maksun suorittaminen, sekä valmiin neuletyön toimittaminen ovat täysin myyjän ja ostajan vastuulla.

 

Novitan vastuu

Novita on sitoutuu ylläpitämään kauppapaikkaa, ja säilyttämään/arkistoimaan sinne lisätyt ilmoitukset 6 (kuuden) kuukauden ajan. Novita irtisanoutuu kaikesta vastuusta liittyen ilmoitusten sisältöön, neuletöiden laatuun, hintaan, lähetykseen ja muihin ostajan ja myyjän välillä sovittuihin seikkoihin. Novita toimii ainoastaan ensimmäisen sähköisen viestin välittäjänä, jonka ostaja/myyjä tekee perustuen ilmoitukseen jonka myyjä/ostaja on luonut kauppapaikkaan. Tästä eteenpäin viestit liikkuvat täysin ostajan ja myyjän välisenä. Novita irtisanoutuu kaikesta vastuusta liittyen kaikkiien ostajan ja myyjän välisiin sopimuksiin, jotka on tehty Novitaknits.com -verkkopalvelun kauppapaikan, tai muiden, Novitaknits.com -verkkopalvelun ulkopuolisten viestintävälineiden kautta.

 

Asiakasviestintä

Novita voi lähettää sinulle kauppapaikkaan liittyvää asiakasviestintää sähköisesti. Tällaista viestintää on esimerkiksi kauppapaikan toiminnallisuuteen, ehtojen muutoksiin tai jättämiisi ilmoituksiin liittyvät viestit.

 

Henkilötietojen käsittely

Novita käsittelee kauppapaikan ilmoituksentekijöiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Henkilötiedot talletetaan Novitan asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvaan rekisteriin, jossa niitä käsitellään rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin.

 

Ehtojen muuttaminen ja kauppapaikan ilmoitusten poistaminen

Novita pidättää oikeuden muuttaa kauppapaikan toiminnallisuutta, sisältöä ja ehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Olennaisista muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin, viimeistään kahta (2) viikkoa ennen muutosten voimaanastumista. Ilmoitus katsotaan asianmukaisesti tehdyksi, kun se on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tai kun se on luettavissa Novitan verkkopalvelusta (www.novitaknits.com). Mikäli muutos heikentäisi merkittävästi ostajan tai myyjän asemaa kauppapaikan käyttäjänä, muutoksesta ilmoitetaan sähköpostitse. Kauppapaikan käyttäjän katsotaan saaneen tiedon ilmoituksesta asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetyn ilmoituksen osalta viimeistään viikon kuluttua ilmoituksen lähettämisestä, ja kotisivuilla olevalla ilmoituksella viimeistään kahden (2) viikon kuluessa ilmoituksen julkaisemisen jälkeen. Asiakas voi poistaa itse ilmoituksensa milloin tahansa, ilmoittamalla siitä Novitalle kirjallisesti (esim. sähköpostitse osoitteeseen info@novitaknits.com) tai pyytämällä poistamaan koko käyttäjätilinsä Novitaknits.com:sta. Mikäli ilmoituksentekijä väärinkäyttää verkkopalvelua, klubilaisuutta, Novita-lehden tilaajapalvelua tai syyllistyy muutoin näiden ehtojen tai tiettyjä etuja tai sisältöjä koskevien mahdollisten erityisten ehtojen rikkomiseen, Novitalla on oikeus ilman ennakkovaroitusta sulkea käyttäjäprofiili sekä poistaa siihen liittyvät kauppapaikan ilmoitukset välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

 

Ongelmatilanteet

Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä Novitaan osoitteeseen info@novitaknits.com tai verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta. Novita pyrkii aina auttamaan asiakkaitaan kohtuuden rajoissa ja ottaen huomioon yllämainitut rajoitukset.