Novita on tekstiilialan edelläkävijä ilmastoasioissa Suomessa. – Novita on vastuullinen toimija ja haluaa olla edelläkävijä myös ilmastoasioissa, toteaa Novitan toimitusjohtaja Daniela Yrjo-Koskinen. Novita on asettanut tavoitteekseen olla oman toimintansa osalta hiilineutraali yritys vuonna 2020.

Lähtötilanteen selvittämiseksi Sari Siitonen Clonetista on määrittänyt Novitan vuosittaisen hiilijalanjäljen, joka vuonna 2018 oli 607 tonnia vuodessa. Tähän lukuun sisältyy sellaiset päästölähteet, johon Novita voi suoraan omalla toiminnallaan vaikuttaa eli oman energiantuotannon ja ajoneuvojen päästöt, ostoenergian päästöt sekä kuljetuksista, jätteistä ja liikematkustamisesta aiheutuvat päästöt. Tämä luku on Novitan toiminnan laajuuteen nähden poikkeuksellisen pieni.

Hiilijalanjäljen määrittäminen pohjautui GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin, joka on maailman laajimmin käytetty standardi yritysten kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan.

Työtä monella rintamalla

Kouvolan tehtaan tuotannon hiilijalanjäljen minimoimiseksi Novita käyttää uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä ja hyödyntää värjäyksessä käytetyn lämmön. Tehtaan tuotantojätteen määrä on vähäinen ja kaikki toiminnasta syntyvä jäte kierrätetään.

Novita panostaa uusiutuvaan energiaan ja hankkii käyttämänsä raaka-aineet, kuten villan ja pakkausmateriaalin lähialueilta. Novitan tehdas käyttää EKOenergia-merkittyä sähköä, jonka tuotantomuoto on tuulivoima. Lankojen viimeistysvaiheessa käytetään biokaasua, joka on täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu kotimainen biopolttoaine.

Vaikka langan valmistuksen eri vaiheissa kuluu paljon energiaa ja vettä, värjäyksessä syntyvä lämpö voidaan hyödyntää. Lämpö otetaan talteen ja sillä lämmitetään uusien värjäyserien tarvitsema vesi, mikä vähentää ympäristön kuormittamista.

Kaikki Novitan käyttämät viimeistely- ja värjäysaineet noudattavat EU:n REACH-lainsäädännön vaatimuksia. Tuotantoon pyritään valitsemaan biohajoavia sekä vähiten haitallisia tai allergisoivia väriaineita.

Jo tähän mennessä Novita on onnistunut pienentämään hiilijalanjälkeään kolmanneksella siirtymällä käyttämään tehtaallaan EKOenergia-merkittyä tuulivoimaa vuonna 2017. Jäljelle jäävän hiilijalanjäljen Novita hyvittää osallistumalla kompensaatio-ohjelmiin tukeakseen luonnon uusiutumista, jolloin tavoite hiilineutraalista Novitasta saavutetaan vuonna 2020. Pidemmällä aikavälillä Novita pyrkii siihen, että vuoteen 2030 mennessä kaikki yrityksen käyttämät raaka-aineet ja pakkausmateriaalit olisivat uusiutuvia tai kierrätettäviä.