Neulottu kaulaliina Novita Isoveli, Novita Syksy 2015

Yarn:

Novita Isoveli

Magazine:

LOPPUUNMYYTY Novita Syksy 2015 -lehti