Novita Natura, neulepipo, Novita syksy 2018

Yarn:

Novita Natura

Magazine:

Novita Syksy 2018 -lehti 5.00 € (norm. 9.50 €)

User:

Media library international