naisen neuletakki, Novita Natura, Novita syksy 2018

Yarn:

Novita Natura

Magazine:

Novita Syksy 2018 -lehti

User:

Media library international