Novita Syksy 2017, neulepanta, Novita Alpaca Wool

Magazine:

Novita Syksy 2017 -lehti