Virkattu poncho Novita Nalle, Novita Syksy 2013

Yarn:

Novita Nalle

Magazine:

Novita Syksy 2013 -lehti