Yarn:

Novita Nalle Taika

Magazine:

LOPPUUNMYYTY Novita Kevät 2014 -lehti