Vastuullisuustyö on matka, jota Novita on tehnyt jo kauan ja se jatkuu luonnollisena osana yrityksen toimintaa joka ikinen päivä. Arvojemme mukaisesti haluamme olla tekstiilialan edelläkävijöiden joukossa myös ilmastoasioissa. Vuoden 2020 alussa Novita julkaisi lyhyen aikavälin tavoitteen olla hiilineutraali yritys saman vuoden aikana. Nyt voimme iloksemme kertoa, että tämä tavoite on saavutettu!

 

Hiilineutraaliuden takana on useamman vuoden työ, joka on alkanut Novitan Kouvolan tehtaan päästöjen minimoinnilla. Kouvolan tehtaan tuotannon hiilijalanjäljen minimoimiseksi Novita käyttää uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä ja hyödyntää värjäyksessä käytetyn lämmön. Tehtaan tuotantojätteen määrä on vähäinen ja kaikki toiminnasta syntyvä jäte kierrätetään. Vuonna 2017 Novita onnistui vähentämään hiilijalanjälkeään kolmanneksella siirtymällä käyttämään tehtaallaan EKOenergia-merkittyä tuulivoimaa. Lankojen viimeistysvaiheessa käytetään biokaasua, joka on täysin uusiutuvista raaka-aineista valmistettu kotimainen biopolttoaine.

Sari Siitonen Clonetista on määrittänyt Novitan vuosittaisen hiilijalanjäljen, joka vuonna 2018 oli 607 tonnia vuodessa. Tämä luku on Novitan toiminnan laajuuteen nähden poikkeuksellisen pieni. Hiilijalanjäljen määrittäminen pohjautui GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standardiin, joka on maailman laajimmin käytetty standardi yritysten kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan.

Kompensoimme aurinkoenergiaan Intiassa

Jäljelle jäävän hiilijalanjäljen Novita hyvittää osallistumalla kompensaatio-ohjelmiin tukeakseen luonnon uusiutumista. Päästökompensaatiokohteeksi valikoitui Gold Standard -sertifioitu aurinkoenergiahanke Intiassa, jonka tavoitteena on aurinkoenergian hyödyntäminen energiatuotannossa ja hiilivoiman osuuden vähentäminen sähköenergiasta. Ympäristöjärjestö WWF suosittelee kompensointiin Gold standard -sertifioituja projekteja, joiden osalta standardin vaatimukset varmistavat sen, että projektin avulla syntyvät päästövähennykset ovat todellisia. Gold Standard on laadukkain ja vaatimuksiltaan tiukin päästövähennyshankkeita ohjaava standardi, jonka päästövähennyshankkeisiin kuuluu olennaisena osana YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG), eli hankkeet ottavat päästöjen vähentämisen lisäksi tasavertaisesti huomioon ympäristön, talouden ja paikallisen yhteisön ihmiset. Yhteistyö päästökompensaation toteuttamisessa tehtiin Ilmastoavun kautta.

Tunnustusta vastuullisuudesta

Vuoden 2020 alussa englantilainen käsityöalan ammattilaislehti Craft Business Magazinen lukijat äänestivät Novitan voittajaksi kategoriassa ”Best Sustainable Craft Company” (paras vastuullisin käsityöalan yritys). Vastuullisuus on yksi Novitan tärkeimmistä arvoista ja olemme erittäin kiitollisia kansainvälisestä tunnustuksesta. Työ vastuullisuuden parissa jatkuu joka ikinen päivä ja seuraava suuri tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä kaikki Novitan käyttämät raaka-aineet ja pakkausmateriaalit olisivat uusiutuvia tai kierrätettäviä.