Novita ajakirja ja veebiteenuse novitaknits.com kliendiregister

Novita Oy kliendiregistris hallatakse Novita ajakirja ja veebiteenuse novitaknits.com kliendiregistreid. Peale selle kasutatakse registrit Novita kliendisuhete korraldamisel ning kontakteerumiseks ja turunduseks. Registri andmete põhjal saavad kliendid kasutajaõigusi ja soodustusi teenuses novitaknits.com.

Registrisse salvestatud isikuandmeid saab isikuandmete seaduse kohaselt kontrollida. Registri andmete vaatamise juhised on toodud punktis 9.

Registri kirjeldus (alates 14.10.2014)

1. Registripidaja

Nimi: Novita Oy


Posti- ja külastusaadress: Kiviaidankatu 2a, 00210 HELSINKI


Novita klienditeenindus: 01 080 6320 ja 05 744 3335

2. Registrit haldav isik

Nimi: Susanne Ranta-Kiiski

3. Registri nimi

Novita ajakirja ja veebiteenuse novitaknits.com kliendiregister

4. Isikuandmete kasutamise eesmärk

Registri kaudu hallatakse Novita kliendiregistreid. Lisaks kasutatakse registris olevaid andmeid selleks, et hallata Novita kliendisuhteid, pakkuda soodustusi ja teenuseid ning kavandada ja arendada turundust ning äritegevust. Kliendiandmeid võib kasutada turunduse suunamiseks, kui klient ei ole seda eraldi keelanud.

5. Registri andmed

Isikuandmed:

ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, sugu, keel, turunduse keelamine, kliendi nr, kliendisuhte algus ja kehtivus, personaalsed veebiteenuse tunnused, harrastused ja huviobjektid

Kontaktandmed:

alaline postiaadress, arveldusaadress, elukoht, riigi kood, mobiiltelefoni nr, e-posti aadress, turundusmaterjali saatmise luba e-posti aadressile

Teenused ja tellimused

Andmed tellitud teenuste kohta (sh uudiskirjad), ostud ja tellimuste staatus novitaknits.com-i veebipoes

6. Tavapärased teabeallikad

Andmeid saadakse Novita ajakirja tellimustest, mille klient on esitanud, ja veebiteenuse novitaknits.com vahendusel, samuti kliendilt otse telefonisuhtluse kaudu, interneti teel või muul samalaadsel moel. Nime-, aadressi- ja surmaandmeid saadakse ka seda teavet vahendavatelt ametiasutustelt ning ettevõtetelt.

7. Andmete edastamine ELis ja väljapoole ELi

Kliendiandmeid ei edastata väljapoole ELi. Arvestades isikuandmete seaduse sätteid, võib kliendiinfosüsteeme tehniliselt hallata ka kaugühenduste abil väljastpoolt ELi.

8. Registri kaitsmise põhimõtted

Elektrooniliselt salvestatud andmeid hoitakse süsteemides, mis on kaitstud Novitast väljastpoolt tulevate pöördumiste eest tulemüüridega.

Õigus kasutada kliendiregistrit ja hallata selle andmeid on ainult kindlatel Novita Oy töötajatel ning Novita partnerettevõtetel, kelle tööülesannete hulka see kuulub. Iga kasutaja saab haldamis- ja/või vaatamisõiguse vaid oma tegevuse tarbeks vajalike andmete jaoks. Infosüsteem on kaitstud ning sellesse pääsevad ainult kindlaks määratud kasutajad isikliku kasutajatunnuse ja salasõna abil.

9. Kontrollimis- ja keeluõigus

Klient saab kontrollida tema kohta registris salvestatud andmeid kirjaliku ja kliendi allkirjaga nõude alusel, mis tuleb esitada Novitale aadressil Novita Oy, kliendiregister/haldamine, Kiviaidankatu 2a, 00210 HELSINKI. Andmeid saab kontrollida ja uuendada veebiteenuses www.novitaknits.com asuva personaalse kasutajaprofiili I Knit kaudu.