Yarn:

Novita Isoveli

Magazine:

LOPPUUNMYYTY Novita Kevät 2013 -lehti