Novita, Novita Syksy 2016, 2016, syksy, 6412618101873