neulekehikko, neule, kehikko, 24 cm, 813182, 6412618131825