Novita Syksy 2017, naisen neulehame, Novita Nalle

Yarn:

Novita Nalle

Magazine:

Novita Syksy 2017 -lehti